Department of English

European Projects

Network of Educators of Foreing Language Teachers
Teacher Competences for Plurilingual Integration

FRVŠ Projects

Rozvoj kompetencí studentů učitelství anglického jazyka v užívání moderních přístupů k hodnocení žáků