Katedra bohemistiky

Nepřítomnost dr. Marvanové

Dr. Marvanová nebude v týdnu od 18.9. do 22. 9. 2017 přítomna na katedře.

Výsledky klauzurní práce z českého jazyka - bakaláři (25. srpna 2017)

Rozpis obhajob kvalifikačních prací – literární sekce

Rozpis obhajob BP a DP– lingvistická sekce

KH dr. Kotena v srpnu a v září

22. 8. 13:30-14:30
29. 8. 13:30-14:30
5. 9. 16:00 - 17:00 (po skončení státních zkoušek)
13. 9. 9:00-10:00

Poslední termín testu z úvodu do studia literatury

se píše v úterý 29. 8. od 16: 00 v uč. 143. Termínu je určen těm, kteří dosud nevyčerpali 3 pokusy a neúčast předem omluvili. Dále mohou test psát studenti, kteří v některém z předchozích pokusů dosáhli 8 bodů.

KLAUZURNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (srpen 2017)

Doc. Mitter je ve dnech 25. 6. – 29. 6. nepřítomen.

.

Změny v KH dr. Kotena

KH 23. 6. odpadají. Možnost konzultací před prázdninami: 28. 6. a 30. 6. 11:15-12:00 (před započetím zkoušení).

2Č Syntax: Výsledky 2. opravy III. testu (S) ze dne 19.6.2017

Neuspěly: Ditrichová (20,5 b), Kašparová (20,5 b), Macháňová (9,5 b).

Výsledky II. opravného testu z Úvodu do st. literatury

Uspěli: Nipauerová 10; Sobotková 9; Robotková 9; Vaňková 9.
Neuspěli: Jelínková 4, Klíčová 8, Lukačiková 4,5; Martincová 8; Jungvirtová 6; Hlavatá 5,5; Holubová 8; Svobodová 5.

Poslední termín (pro nemocné na některém z termínů, pro předem omluvené a pro studenty, kteří při některém z termínů dosáhli 8 bodů) se bude psát na začátku srpnové části ZKO. Bude předem oznámen v aktualitách.

Výsledky opravného testu z úvodu do studia literatury II

Uspěli: Kučerová 13, Hartlová 12, Cíglová 9, Cvrček 9,5, Kudrnáčová 10.

Neuspěli: Svobodová 7, Nipauerová 8, Holubová 4, Pricl 2,5, Robotková 8, Vaňková 8,5 (půlbod chyběl, ale není, kde ho vyčaroval), Jungvirtová 8.

Komentář: definice není, když napíšete, že něco (prolepse) je opakem něčeho jiného (analepse). Připravujte se z prezentace Narativ III, kde používám Doleželův analytický systém, který doporučuji (osobní – subjektivizované – objektivizované – rétorické vyprávění).

Další oprava bude 12. nebo 13. 6., sledujte aktuality v příštím týdnu.

Didaktika slohu - výsledky zkouškového testu (30. května 2017)

Výsledky prvního termínu zápočtového testu z úvodu do st. literatury II.

Výsledky klauzurní práce z českého jazyka – bakaláři (18. 5. 2017)

Prohlížejte a stahujte ZDE!

Výsledky 2. zápočtového testu z KBO/4067 Lexikologie a slovotvorba (Mgr. Holasová)

Repetenti - výsledky 2. opravy syn testů I+II: 17/5/ 2017

s platností do 15. 6. 2017

  STAHUJTE ZDE!

Aktualizovaný rozpis obhajob BP – lingvistická sekce

Aktualizovaný rozpis obhajob BP - literární sekce