Katedra bohemistiky

Poslední termín testu z úvodu do studia literatury

se píše v úterý 29. 8. od 16: 00 v uč. 143. Termínu je určen těm, kteří dosud nevyčerpali 3 pokusy a neúčast předem omluvili. Dále mohou test psát studenti, kteří v některém z předchozích pokusů dosáhli 8 bodů.