Katedra bohemistiky

Personální složení

Vedoucí katedry:
Zástupce vedoucí(ho):
Tajemník katedry:
PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.
   
Sekretářka: Zuzana Wiesingerová
   

Profesoři:

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Docenti:
   
Odborní asistenti:
PhDr. Inna Kalita, Ph.D. (sekce slavistiky)
   
Externisté:
Mgr. Irena Fesjuková (sekce slavistiky)
Mgr. et Mgr. Jana Macurová (sekce slavistiky)
Ing. Anatoly Orlov (sekce slavistiky)
JUDr. Irina Semenová (sekce slavistiky)
   
Doktorandi (interní):