Katedra hudební výchovy

Chorea Academica

Smíšený sbor PF UJEP

Sbormistr: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

Smíšený komorní sbor Chorea academica je reprezentativní těleso Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Na konci roku 1989 jej založili vysokoškolští učitelé Josef Říha a Jiří Holubec, kteří sbor vedou dodnes. Ti tomuto výběrovému tělesu vtiskli při interpretaci skladeb nejrůznějších slohových období hned od počátku vysokou uměleckou úroveň. Sbor je složen z vysokoškolských studentů hudebních oborů, z mladých absolventů – učitelů z praxe, kterým se stalo sborové zpívání součástí života, a z vyučujících katedry hudební výchovy, tedy vesměs ze zkušených sborových zpěváků s delší sborovou praxí. Za dvacet let činnosti dosáhla Chorea academica pozoruhodných úspěchů, mezi něž např. patří:

  • audiokazeta a CD natočené ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem
  • CD s nahrávkou České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pořízené ve spolupráci se Státní filharmonií Teplice
  • profilové CD s nahrávkami vokálních skladem různých slohových období
  • profilové CD k 20. výročí založení sboru Sborová díla aktuálního repertoáru

Dívčí část tělesa spolu s komorní sekcí Ústeckého dětského sboru získala absolutní prvenství během mezinárodní sborové soutěže na Maltě (1993), vlastní Chorea academica se o rok později umístnila na 2.místě, avšak své prvenství obhájila v roce 1997. Mezitím získala stříbrné pásmo v Budapešti, prof. Říha obdržel na Historických slavnostech sborového zpěvu (1993) cenu za nejlepší sbormistrovský výkon, sbor získal bronz na IFASu v Pardubicích, zlaté pásmo a zvláštní cenu na Crystalexu v Novém Boru (l997) a hlavní cenu v soutěži o !Cenu Zdeňka Lukáše v Českém Krumlově na jaře r.2002. Sbor vystupoval na mezinárodním Sasko-českém festivalu ve Spolkvé republice Německo a na dalších místech v Evropě.

Za dvacet let činnosti sbor zpíval v řadě zemí, z nichž mnohé navštívil opakovaně, jmenujme Švédsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Dánsko, Holandsko, Francii, Itálii, Chorvatsko, Slovensko, Belgii, Maltu a USA.

Chorea academica spolupracovala v posledních letech s profesionálními tělesy – se Státní filharmonií Teplice zpívala Vánoční oratorium C.Saint-Saense, s operním sborem Městského divadla v Ústí n.L. provedla Dvořákovo Stabat mater, Verdiho Requiem, Beethovenovu Ódu na radost z IX.symfonie,  Fantasii c moll,  Ódu na radost zpívala s Karlovarským symfonickým orchestrem na zahájení koncertní sezony 1999, o rok dříve nastudovala a spolu s deseti vybranými světovými tělesy provedla Berliozovu Mši za zemřelé v Dortmundu – Německo.

Chorea academica zpívá sborová díla různých slohových období, v poslední době preferuje soudobou českou hudbu (Lukáš, Bořkovec) a umělecky kvalitní sborové úpravy skladeb populárních (Holubec). Trvalou součástí jsou i skladby sakrální, z nichž nahrála šestidílnou Missu brevis J.Říhy. Pro novou nahrávku je rozcvičen náročný cyklus P.Bořkovce Madrigaly o čase. Pro Cantus choralis, sympozium o sborovém zpěvu (2003( připravuje Chorea academica cyklus Zd.Lukáše Pocta tvůrcům. Mezi novinky patří i dvoudílná kantáta J. Říhy Metamorphoses na slova P. Ovidia Nasa pro sbor a soprán, alt a tenor sólo s průvodem klavíru.

   Při pravidelné účasti na Mezinárodním sborovém festivalu zazněly i úpravy standrdů americké provenience v úpravě J. Holubce s klavírnímiimprovizacemi Václava \Krahulíka. Ten doprovázel sbor i při kompletním provedení šesti Moravských dvojzpěvů v úpravě Leoše Janáčka.

   Mezi nejvýznamnější vystoupení patřilo provedení nově nacvičeného repertoáru pro koncert v Bruselu (2009) u příležitosti českého předsednictví EU.

Pravidelnou akcí tohoto sboru jsou koncerty s názvem „Chorea academica představuje“, při nichž vystupuje spolu s hostitelským sborem jako host těleso úspěšného absolventa hudebních oborů katedry hv.