Katedra hudební výchovy

Studium

Katedra nabízí bakalářské studium jednooborové hudební výchovy, dvouoborové kombinace studijních oborů a studium oboru Popularizace hudby a organizace hudebního života.
V oblasti navazujícího magisterského studia nabízí katedra HV dvouoborové kombinace studijních oborů jak pro základní, tak pro střední školy a studium učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ.
Katedra nabízí též doktorské studium v programu Specializace v pedagogice - obor Hudební teorie a pedagogika ve formě prezenční i kombinované a dále možnost rigorózního, habilitačního a jmenovacího řízení.