Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky

Posláním katedry pedagogiky je co nejlépe odborně i morálně připravit posluchače na vysoce odbornou práci v oblasti edukace a rozvoje všech skupin dětí, mládeže a dospělých.

Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění přípravy budoucích učitelů, pedagogických a řídicích pracovníků ve školství a příslušníků dalších pomáhajících profesí v oblasti pedagogicky zaměřených předmětů. Katedra zajišťuje výuku těchto předmětů pro studenty bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání, oborů studijního programu specializace v pedagogice a pro studenty učitelství 1. a 2. stupně základních škol a středních škol všech aprobací. Dále zajišťuje výuku bakalářských oborů: pedagogika volného času, sociální pedagogika, školský management a magisterského oboru vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce.

Vědecká a tvůrčí činnost katedry směřuje především do oblasti empirických výzkumů pedagogických jevů souvisejících s psycho-didaktickými aspekty řízení edukačního procesu, genezí a ovlivňováním dětských pojetí z různých oblastí, metodologickými aspekty výzkumu a diagnostikou dětských pojetí, speciální pedagogikou, řízením školské a pedagogické činnosti, filosofií, teorií výchovy, sociální prací a sociální pedagogikou a v neposlední řadě inkluzivní pedagogikou.

Další oblast činnosti je orientována na otázky spojené s přípravou učitelů základních a středních škol, se standardem učitelské profese a s problematikou kooperace pedagogicko-psychologických disciplín s oborovými didaktikami, financování školství a ekonomických aspektů vzdělávání.