Katedra pedagogiky

Sekretariát KPG PF - vyřizování administrativních úkonů spojených se studiem

Administrativní záležitosti spojené se studiem se vyřizují na sekretariátu KPG vždy:

Po:  09:00 - 11:30 h     12:00 - 14:30 h
a
Pá:  09:00 - 11:30 h     12:00 - 13:30 h

V případě, že není možné využít tyto hodiny, lze využít poštovní schránky KPG v budově Hoření u služebního vchodu.
Tato pravidla platí dnem 21.3.2017.
K žádosti o uznání předmětů musí být doloženy podklady ze STAGu.
Podklad pro zadání kvalifikační práce lze odevzdat pouze s podpisy vedoucího práce a garanta studijního oboru. Je nezbytné dodržovat směrnici děkana PF UJEP č. 5/2017.