Katedra pedagogiky

doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Pozice:
docent (KPG PF)
Kontakt: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Kancelář č. 
206
Telefon:
E-mail:
+420 475 282 168
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
v letním semestru akademického roku 2017/2018
   10:00–11:00 h
So   
07:00–09:00 h

Prosím o předchozí domluvu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dne 20. a 21.4. se z důvodu nemoci ruší konzultační hodiny.
 

Dosavadní odborné studium

2002–2009 – University of Wales, Great Britain, Philosophy of Education

1994–2001 – Univerzita J.E.Purkyně, PF, učitelství anglického jazyka

1997–1998 – School of Biblical Studies, Welwyn, Great Britain,

1993–1994 – Hansa Language Centre, Toronto, Canada, anglistika

1989–1993 – Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem

Dosavadní pedagogická praxe

2008–2012 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie – odborný asistent

2005–2008 – Odborný asistent na katedře systematické teologie na ETS UK Praha

2001–2002 – Učitel angličtiny na základní škole Malecí v Novém Městě nad Metují – rozsah: úvazek 1,0

2001–dosud – Externí lektor Akademie J. A. Komenského v Děčíně

2000–dosud – Pedagogický pracovník občanského sdružení Centrum VIDA, volnočasový život dětí a mládeže

Členství v profesních organizacích

od 2011 – Člen Asociace nemocničních kaplanů

od 2009 – Člen redakční rady odborného časopisu Empírie (PedF, UHK)

od 2009 – Člen International Institute for Cooperative Studies, Kansas City, USA

od 2008 – Člen výkonné rady Comenius Institute in Prague

od 2008 – Člen České pedagogické společnosti

od 2004 – Člen vědeckého a pedagogického teamu Komenského Institutu v Praze

Ostatní pracovní aktivity

2010 – Cambridge, Sydney Sussex College, Scholars Network – Philosophy and Science Symposium

2008 – Welwyn, UK (visiting scholar – komeniologické kolokvium)

2007 – Cambridge, Sydney Sussex College, Leader‘s Network – Management of Human Resources

2006 – Kansas City, USA, International Institute for Cooperative Studies (visiting scholar)

2006 – Eger, Maďarsko (European Leadership Forum)

2006 – Welwyn, UK (visiting scholar)

2005 – Sopron, Maďarsko (European Leadership Forum)

2003 – Welwyn, UK (visiting scholar)

2001 – Park Street Church Boston, USA (Conference)

od 2001 – Evangelický farář (Církev bratrská)

Odborné zaměření

 • Filosofie výchovy, Teorie výchovy, Historie výchovy, Komeniologie, Etická výchova

Publikační, vědecká a tvůrčí činnost Monografie v angličtině:

 1. Hábl, j. Lesson in Humanity from the Life and Work of Jan Amos Comenius. Bonn: Culture and Science Publ. 2011. ISBN 978-3-86269-017-6.
 2. Hábl, j. Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus 2011. ISBN 978-80-7435-126-6.

Monografie:

 1. 3. Hábl, j. Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského, Praha: Návrat 2011. ISBN 978-80-7255-260-3.
 2. 4. Hábl, j. Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského, Hradec Králové: Gaudeamus 2010. ISBN 978-80-7435-084-9

Kapitoly v odborných monografiích:

 1. 5. Hábl, j. Duchovní dimenze kvalitního života: princip ne/samosvojnosti v Komenského biografii. In Doležalová, J., Dvořáková, J., Novosad, I. (eds.) Kvalita života v kontextech vzdělávání. Zilona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2011, s. 229-249. ISBN 978-83-7481-402-7.

Skripta:

 1. 6. Hábl, J., Janiš, K.ml. Přehled dějin pedagogiky. Hradec Králové, Gaudeamus 2010. ISBN 978-80-7435-044-3.

Ediční činnost:

 1. 7. Hábl, J., Doležalová, J. (eds.). Humanizace ve výchově a vzdělávání. Východiska, možnosti a meze. Hradec Králové: Gaudeamus 2010. ISBN978-80-7435-068-9.

Odborné studie v angličtině:

 1. 8. Hábl, J. Character Formation: A Forgotten Theme of Comenius's Didactics. Journal of Education and Christian Belief, vol. 15, no. 2, 2011. ISSN: 1366-5456.
 2. 9. Hábl, J. “Even if no one is watching.” Comenius’s anthropological assumptions of moral political practice. Studia Comeniana et Historica, Uh. Brod 2011. (v tisku)
 3. 10. Hábl, J. “Humanitatis officinae”? Rethinking Comenius’ Notion of Educational Anthropology. E-pedagogium, 2011 (v tisku)
 4. 11. Hábl, J. Problem of Epistemological Foundationalism. Paideia, 2012. (v tisku)
 5. 12. Hábl, j. Development of Anthropological Accents in Komenský’s Early Work and its Implications for his Philosophy of Education. Studia Comeniana et Historica 2012. (v tisku)
 6. 13. Hábl, J. School as Workshop of Humanity: J. A. Komenský’s Pedagogical Antropology. Journal of European Baptist Studies, 2010, roč. 11, č. 1, s. 36-40. ISSN 1213-520.

Odborné studie:

 1. 14. Hábl, j. „Aby člověk neupadal v nečlověka.“ Aneb o Komenském a smyslu pedagogického počínání. Paidagogos 2012. (v tisku)
 2. 15. Hábl, J. Progres a regres české pedagogiky: paradoxy (post)moderního paradigmatu. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference ČPDS, Praha 16.-17.února 2011. ISBN 978-80-263-0046-5.
 3. 16. Hábl, j. Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice. Pedagogika 2011, roč. LXI, č. 2, s. 117-127. ISSN0031-3815.
 4. 17. Hábl, j. Chvála pedagogického umění. Poznámka ke komeniologickému výročí. Pedagogická orientace 2010, roč. 20, č. 4, s. 3-6. ISSN 1211-4669.
 5. 18. Hábl, j. Formování charakteru: Zapomenuté téma Komenského didaktiky. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? XVIII. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, Liberec. Celostátní konference ČAPV, 7.-9.září 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
 6. 19. Hábl, j. Etika výchovná a nevýchovná: Otázky pedagogické prevence sociálně nežádoucích jevů. In Šimková, E. (ed.) SOCIALIA 2010 „Sociální deviace v kontextu společenských věd“. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 106-114. ISBN 978-80-7435-091-7.
 7. 20. Hábl, j. Homo (pro)sociální? K dimenzím etické výchovy. In Pospíšil, J., Roubalová, M. (eds.): Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, Olomouc, 2010. isbn 978-80-7409-035-6.
 8. 21. Hábl, J. Komenský časový a nadčasový: Problém takzvané aktuálnosti Komenského odkazu. Komenský, 2010, roč. 135, č. 2, s. 47-53. ISSN 0323-0449.
 9. 22. Hábl, J. Kázní k lidskosti: tělesné tresty a Komenského pojetí výchovné kázně. Empirie, 2010, roč. 1, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1804-5715.
 10. 23. Hábl, J. Ani andělé ani démoni. Antropologická „proč“ etické výchovy. In Hábl, J., Doležalová, J. (eds.) Humanizace ve Výchově a vzdělávání. Východiska, možnosti a meze, Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-068-9
 11. 24. Hábl, J. Lekce z lidskosti, antropologické inspirace z díla J. A. Komenského. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 5-15. ISSN 1211-4669.
 12. 25. Hábl, J. Zkušenost konverze jako východisko emendace v díle J. A. Komenského. In Hanuš, J., Noble, I. (eds.). Konverze a konvertité: CDK 2009. ISBN 978-80-7325-196-3; s. 120-126.
 13. 26. Hábl, J. Pedagogika a metanarace: pro a navzdory postmoderní situaci. In Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Gaudeamus UHK 2009. ISBN 978-80-7435-016-0.
 14. 27. Hábl, J. K pojetí „rezignace“ u Komenského, Paideia: 3–4/IV/2007. ISSN 1214-8725.

Recenze:

 1. 28. Hábl, J. Millard J. Erickson – Truth or Consequences: The Promise and Perils of Postmodernism, InterVarsity Press, Grand Rapids 2001, Paideia: 1–2/IV/2007. ISSN 1214-8725

Články:

 • Hábl, J. Christian presence in secular academia. Vision of Europe, January-April, EMF 2011.
 • Hábl, J. Effective ministry. Vision for Europe, October-December, EMF 2009.
 • Hábl, J. Proměny bratrské teologie jako svědectví pravdě. Brána 39/V-VI/2007. ISSN 1803-828X.
 • Hábl, J. Teaching Essentials through Parables. Vision of Europe, April-June, EMF 2007.
 • Hábl, J. Tolerance naruby aneb netolerantní struktury dialogu. Informatorium 28/11/2007.

Ostatní texty:

 • Hábl, J. Neither angels nor deamons. Human identity and Comenius‘ concept of education. European Leadership Forum, Hungary 2010.
 • Hábl, J. The Implications of Comenius’ Anthropology to Contemporary Education. International Institute for Cooperative Studies Conference, Kansas City, USA 2009.
 • Hábl, J. The Challenge of Komenský’s Anthropological Teleology to Modern Czech Pedagogy, disertační práce, University of Wales 2008.
 • Hábl, J. Nástin systematické teologie, skripta pro ETS Praha, 2006.
 • Hábl, J. Vliv existencialismu na metodologii učení, diplomová práce, PF UJEP 2001.

Grantová činnost:

 • Cornerstone Trust 2011: Restoration of Comenius Heritage. Publishing and promotion of a book: Lessons in Humanity from the Life and Work of Jan Amos Comenius – ve spolupráci s Comenius Institute in Prague (Jan Hábl, řešitel grantu).