Katedra pedagogiky

Studium na KPG

Veškeré informace ke studiu, zvláště pak k jeho závěru jsme pro vás připravili přehledně na jednu stránku. Projeďte si tedy informace a materiály ke státní závěrečným zkouškám i k obhajobám kvalifikančních prací. Nehledejte zde ovšem nic z aktuálního dění – změny rozvrhu, sdělení k realizaci výuky další horké novinky. Hledali byste marně. Veškeré aktuality najdete, překvapivě, v aktualitách naší katedry. ;-)

Cvičebnice – obecná didaktika

Abychom vám usnadnili přípravu na zápočty, zkoušky a další zapeklitosti vysokoškolského studia, připravili jsme pro vás online cvičebnici. Věřte nebo ne, ale dřív nebo později se vám stane nepostradatelným pomocníkem, tak neztrácejte zbytečně čas.

Online cvičebnice

KPG Kvalifikační práce


V obecné rovině se zadávání a zpracovávání kvalifikačních prací (tj. bakalářských prací a diplomových prací) řídí směrnicí děkana PF UJEP č. 6/2015 Pokyny pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP. Zveřejňování kvalifikačních prací se pak řídí směrnicí rektora UJEP č. 8/2016 Ke zveřejňování závěrečných prací.
Posudky vedoucího práce a oponenta BP a DP jsou zveřejněny ve STAGu, nebo je možno zaslat po domluvě na e-mailovou adresu společně s pozvánkou k obhajobě práce, popřípadě si je osobně vyzvednout na sekretariátu katedry.