Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání je katedrou, která se podílí na tvorbě a realizaci řady studijních oborů. Pracovníci katedry zajišťují výuku předmětů univerzitního základu (filosofie, etika, národní dějiny, biologie dítěte, aj.), oborových didaktik (didaktiky prvouky, vlastivědy, přírodovědy, pěstitelských a praktických činností, aj.), oborových předmětů (sexuální výchova, zdravotní výchova a zdravotnické dovednosti, poznávání přírody a práce s přírodninami, environmentální výchova), a také aplikovaných pedagogických disciplín (primární a preprimární pedagogika, didaktika primárního a předškolního vzdělávání, komunikativní dovednosti, osobnostní a sociální rozvoj).

Katedra vydává odborný recenzovaný časopis Online Journal of Primary and Preschool Education

Garantované obory

Katedra garantuje studium v těchto studijních programech:

Specializace v pedagogice:

 • Učitelství pro mateřské školy v kombinované a prezenční formě studia (bakalářský studijní program),
 • Sociálně pedagogická asistence v kombinované a prezenční formě studia (bakalářský studijní program, dobíhající),
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (doktorský studijní program).

Učitelství pro základní školy:

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol  v kombinované i prezenční formě studia,
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika v prezenční i kombinované formě studia.

Publikace KPR

 • Hodnocení žáků

  Hodnocení žáků

 • Hodnocení Žáků 2

  Hodnocení Žáků 2

 • Pohádkové příběhy k zábavě i učení

  Pohádkové příběhy k zábavě i učení

 • Vyučování jako dialog

  Vyučování jako dialog

 • Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy

  Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy

 • Od klíčových kompetencí učitele ke klíčovým kompetencím žáka

  Od klíčových kompetencí učitele ke klíčovým kompetencím žáka

 • Pracovní a školské právo v praxi mateřské školy

  Pracovní a školské právo v praxi mateřské školy

 • Výchova ke zdraví

  Výchova ke zdraví

 • Orchideje Českého středohoří

  Orchideje Českého středohoří

 • Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a primární edukaci

  Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a primární edukaci

 • Edukace v kontextu sociální exkluze

  Edukace v kontextu sociální exkluze