Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání uskuteční dne 25.1.2018. Informace pro uchazeče o studium naleznete na následujících odkazech:
  • Informace o studijním oboru Učitelství pro mateřské školy najdete zde
  • Informace o studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika najdete zde
  • Informace o oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy najdete zde
  • Informace o studijním oboru Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (doktorský studijní program v prezenční i kombinované formě studia) najdete zde