Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Obhajoby

Doc. Šindelářová - nepřítomnost

V pátek dne 29. září 2017 se z důvodu zahraniční služební cesty nebude konat výuka doc. Šindelářové.