Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Specifický výzkum

V rámci Katedry preprimárního a primárního vzdělávání je realizováno hned několik studentských grantových soutěží. Nadále je uveden jejich přehled.
 
Název grantu
Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností.
Řešitelský tým: Heřmanová, Vladislava, PhDr., Ph.D.
Janovec, Jan, Mgr., Ph.D.
Knieová, Veronika, Učitelství pro 1. st. ZŠ, 3. roč.
Macháčková, Kateřina, Sociálně pedagogická asistence, 1. roč.
Perlová, Petra, Učitelství pro 1. st. ZŠ a AJ, 3. roč.
Piotrowská, Daniela, Učitelství pro 1. st. ZŠ, 4. roč.
Doba trvání projektu: Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2012
Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde
 
 
Název grantu
Floristické mapování Českého středohoří: Ústí nad Labem - Sebuzín                               
Řešitelský tým: Mgr. Roman Kroufek
Doba trvání projektu: 1 rok / 2012
Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde
 
Název grantu
Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností v multikulturní edukaci                     
Řešitelský tým:                  
Hanzlíková Lenka, Studijní program M7503T132 (ZŠ SPG, Mgr.)
Korejsová, Lucie, Studijní program M7503T047, Učitelství pro 1. stupeň základní školy (ZŠ 1. st. 5, Mgr.)
Pavelková, Marie, Studijní program M7503T047, Učitelství pro 1. stupeň základní školy (ZŠ 1. st. 5, Mgr.)
Pelcová Danuše, Studijní program M7503T047, Učitelství pro 1. stupeň základní školy(ZŠ 1. st. 5, Mgr.)
Podaná, Jana, Studijní program M7503, Učitelství pro 1. stupeň základní školy(ZŠ 1. st. 5, Mgr.)
Trégnerová, Petra, Studijní program M7503T132 (ZŠ SPG, Mgr.)
Valtlová, Lenka, Studijní program M7503T047, Učitelství pro 1. stupeň základní školy(ZŠ 1. st. 5, Mgr.)
Doba trvání projektu: 1 rok / 2012
Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení   zde
 
Název grantu
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ        
Řešitelský tým: Mgr. Roman Kroufek
Doba trvání projektu: 1 rok / 2013
 Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde
 
 
Název grantu
Cesta k profesi učitele – reflexe a sebereflexe profesních kompetencí studentů učitelství primární školy
Řešitelský tým: Šikulová, Renata, doc., PhDr., Ph.D.
Janovec, Jan, Mgr., Ph.D.
Wedlichová, Iva, PhDr., Ph.D.
Dobošová, Klára, magisterský stupeň studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ, 2. roč.
Jankovská, Tereza, magisterský stupeň studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ, 2. roč.
Michaela Pokorná (magisterský stupeň studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ).
Doba trvání projektu: Rok zahájení projektu: 2013
Rok ukončení projektu: 2014
 Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde
 
 
Název grantu
Analýza úrovně logického myšlení
Řešitelský tým: prof. RNDr. Jiří Cihlář CSc. PřF/KMA
Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. PF/KPR
Mgr. Lucie Loukotová (Doktorský studijní program P1101 / Matematika; Studijní obor 1101V025 / Obecné otázky matematiky)
Markéta Kežovská – učitelství pro 1. st
Monika Górischová – učitelství pro 1. st
Lenka Skočdopolová – učitelství pro 1. st
Kateřina Šrámková – učitelství pro 1. st
Michaela Rusňáková
Doba trvání projektu: Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2016
Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde

 
 
Název grantu
Analýza vztahu technické a environmentální gramotnosti studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ                         
Řešitelský tým: Roman Kroufek, Mgr.
Janovec, Jan, Mgr., Ph.D.
Jíšová Jana, Učitelství pro 1. st. ZŠ – speciální pedagogika, 3. roč.
Moravová Blanka, Učitelství pro 1. st. ZŠ, 3. roč.
Dolejšová Jana, Učitelství pro 1. st. ZŠ – speciální pedagogika, 3. roč.
Doba trvání projektu: Rok zahájení projektu: 2015
Rok ukončení projektu: 2017
Více o grantu se můžete dozvědět v přiložené PdF souboru, který je ke stažení zde