Katedra psychologie

Katedra psychologie

Katedra psychologie výukově zabezpečuje téměř všechny psychologické kurzy realizované na PF, PřF i FF UJEP v Ústí nad Labem. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného a výuky v programech centra celoživotního vzdělávání. Přednášejí a vedou semináře ve studijních programech a oborech - učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a učitelství pro střední školy i v osatních neučitelských oborech. Vedou a oponují práce diplomové, bakalářské i závěrečné práce oborů celoživotního vzdělávání. Pracují v komisích pro státní závěrečné zkoušky , účastní se při rigorózních a doktorských zkouškách probíhajících na PF UJEP a PedF UK Praha.

Značný rozsah výuky psychologie dokládá fakt, že každý student fakulty absolvuje během svého studia řadu psychologických kurzů. V roce 2002 byla vybudována a zahájila poradenskou činnost psychologická laboratoř.

Podstatnou složkou vědního oboru je vedle výuky také vlastní výzkum a dále spolupráce s univerzitami tuzemskými a zahraničními. Například PF UK v Praze, PF Technické univerzity v Liberci, PF ZČ Univerzity v Plzni. Ze zahraničních zejména Pedagogická akademie ve Vídni, Vysoká škola pro sociální práci v Drážďanech, Univerzita Patras v Řecku, STU Bratislav

Katedra psychologie se podílí na projektech programu ERASMUS:

  • TESCO - Teaching Science Correctly

  • Bridges - From Theory to Practice Education

  • Psychologické problémy v oblasti pečovatelské činnosti (Pflegewissenschaft/Pflegemanagement)
  • Katholieke Universiiteit Lueven, Belgie - Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
  • Nyiregyhazi Foiskola - Maďarsko

Déle se podílíme na projektu:

Norské fondy