Katedra psychologie

Letní psychomotorika

Pozvánka na seminář Letní psychomotorika "Poznejme se pohybem" dne 10. 7. 2018 14:00 - 17:00.
Více zde.
Obrázek1

Psaní a dovzdávání kvalifikačních prací na katedře psychologie

Zadávání a psaní kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) se řídí směrnicí děkana PF UJEP č. 5A/2017 „Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP" a směrnicí rektora č. 8/2016 „Ke zveřejňování závěrečných prací" - podklad pro zadání kvalifikační práce musí být schválen (včetně všech podpisů a zadání do STAGu) minimálně 3 měsíce před plánovaným odevzdáváním práce.

Nabízená témata naší katedry najdete v přiloženém souboru „okruhy kvalifikačních prací“.
Dále přikládáme formulář „návrh kvalifikačního projektu“ a formulář „hodnocení kvalifikační práce“, dle kterého hodnotíme.
Pro usnadnění přikládáme „metodiku kvalifikačních prací“.

Každý kdo má zájem o vední práce na kateře psychologie musí absolvovat Diplomový seminář I. a Diplomový seminář II. vypsaný katedrou psychologie, semináře jsou vypisovány jako volitelné vždy na začátku zimního i letního semestru.

Okruhy kvalifikačních prací
Návrh kvalifikačního projektu
Hodnocení kvalifikačních prací
Metodika kvalifikačních prací