Katedra psychologie

Pri Sci Net

Zkratka projektu: Pri-Sci-Net
Název projektu: Vytváření sítě pedagogů primárního vzdělávání v oblasti přírodovědy jako prostředku pro jejich profesní rozvoj v metodách badatelsky orientovaného vyučování
Web projektu: www.prisci.net/

Grantová smlouva č.:    266647

Hlavním cílem projektu je podpora činností a rozvoj badatelsky orientovaného vyučování (IBSE – vzdělávací přístup, založený na kognitivně-konstruktivistickém postupu ve výuce), zaměřená na děti a žáky věkové skupiny od 3 do 11 let v různých evropských zemích.

Do projektu je zapojeno celkem 17 vysokoškolských a výzkumných institucí ze 13 evropských zemí.

Vývoj 45 aktivit dle koncepce IBSE (badatelské, objevné metody výuky), model klade důraz na poznávací dialog orientovaný na auto-socio-konstrukci tj. efektivní výstavbu poznání i osobní rozvoj žáků;
• Vytváření sítí, nejen akademiků ale i učitelů základních škol napříč Evropou;
• Provádět trénink učitelů pro didaktický IBSE postup, jak v národní tak i mezinárodní úrovni;
• Nalézání, identifikace úspěšné edukační praxe vyučování spojené s psycho-didaktickou citlivostí a výzkum přístupu IBSE s mladšími žáky v preprimárním a primárním stupni vzdělávání.

Výstupy projektu
• 45 výukových aktivit v přírodovědné oblasti s využitím IBSE postupu pro děti od 3 do 11 let v patnácti různých jazycích;
• Osvědčení způsobilosti - Certifikát Excellence pro učitele realizující úspěšně IBSE postup – konstruktivní, badatelské vyučování v praxi primárního vzdělávání;
• Dvě mezinárodní vědecké konference (Portugalsko a Malta);
• Čtyři národní tréninky s obsahem metodického školení v postupu IBSE pro učitele ve 13 zemích o rozsahu 20 hod.;
• Tři mezinárodní výcvikové kurzy pro učitele;
• Dvě virtuální evropské sítě, platformy pro komunikaci učitelů a výzkumníků v IBSE;
• On-line zpravodaj a odborný časopis o výzkumu IBSE v didaktice základní školy
• Příležitosti profesního rozvoje pro učitele a výzkumné pracovníky, kteří se zúčastní mezinárodních tréninků a konferencí.