Katedra tělesné výchovy a sportu

Journal of Outdoor Activities

Profil časopisu: Journal of Outdoor Activities je vědecký časopis, zabývající se problematikou všech oblastí aktivit v přírodě nejen z pohledu kinantropologie, ale i z pohledu příbuzných oborů. Časopis vychází v anglickém jazyce. Abstrakty jednotlivých příspěvků jsou uvedeny také v češtině. Časopis vychází od roku 2007 a to 2x ročně. Uzávěrky příspěvků jsou vždy 1. dubna a 1. října.
Podrobné informace zde.

PŘÍSPĚVKY DO DALŠÍHO ČÍSLA ZASÍLEJTE DO 1.října 2018
ISSN 1802-3908
Ev. č. MK ČR 17372
vedoucí redaktor Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
Časopis je:
- od 2018 zařazen v databázi: ERIHPLUS 
 -
zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (RIV)
 -
uveden v databázi EBSCO