Katedra tělesné výchovy a sportu

Kombinované studium

Studijní obory zajišťované KTVS v kombinované formě studia

Bakalářská studia
Jednooborové studium Tělesná výchova a sport (modul Tělesná výchova a sport nebo Aktivity v přírodě)

Magisterská studia
Sport a zdraví (navazující)


Informace k přijímacímu řízení

Informace ke studiu

Rozvrhy studia jsou od LS 2017/18 v systému STAG.
Rozvrh KS LS 2017 2018

Další info: