Katedra tělesné výchovy a sportu

Prezenční studium

Studijní obory zajišťované KTVS v prezenční formě studia


Bakalářská studia
  • Jednooborové studium Tělesná výchova a sport (modul Tělesná výchova a sport nebo Aktivity v přírodě)
  • Dvouoborové studium s tělesnou výchovou
Magisterská studia
  • Sport a zdraví (navazující)
  • Dvouoborové studium s tělesnou výchovou (učitelské pro ZŠ, SŠ)

Informace k přijímacímu řízení

Podrobné informace o přijímacím řízení – ke stažení zde

Informace ke studiu