Katedra tělesné výchovy a sportu

Volitelná TV

Volitelná tělesná výchova je primárně určena pro všechny studenty nestudující obory a programy zaměřené na tělesnou výchovu a sport. Konkrétní rozpis volitelné tělesné výchovy bude uveřejněn před každým semestrem zde.

garantem je PaedDr. Ladislav Valter

Rozpis na aktuální semestr
PVP TV spolecny zaklad pro PF 2016 17 LS