Katedra tělesné výchovy a sportu

Výuka oddělení KT1

KT1 – Oddělení KTVS zajišťující výuku tělovýchovných předmětů pro:


Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro MŠ
Specializace v pedagogice
Vychovatelství

garant a tajemnice KT1 Mgr. Lenka Černá, Ph.D.