Katedra výtvarné kultury

KVV/4135 Diplomový seminář (čtvrtek)

Přeji hezký večer,
ráda bych Vás informovala ještě touto cestou, že zítřejší KVV/4135 Diplomový seminář bude probíhat po předchozí domluvě se studenty ve čtvrtek od 8:00 do 8:50hod v učebně CS-121 (PC učebna).
Díky a těším se,
Eva Svobodová

Studovna KVK v letním semestru

Vážení studenti,
během letního semestru pro Vás bude studovna otevřena v těchto dnech a hodinách: PO–ČT 9–18, PÁ 9–14.

Výjimkou v otevírací době budou zatím tyto termíny, kdy bude studovna uzavřena:
26. 2. 2018, 15.00–16.00
12. 3. 2018, 15.00–16.00
9. 4. 2018, 15.00–16.00
23. 4. 2018, 15.00–16.00

O případných dalších změnách se dozvíte prostřednictvím aktualit.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA – Doktorandské kolokvium KVK 2018

Srdečně si Vás všechny dovolujeme pozvat na letošní Doktorandské kolokvium naší katedry, které se uskuteční tuto středu 14. 2. 2018 od 9:30 hod v Ústí nad Labem v budově České mládeže (místnost CS-502).
 
PROGRAM KOLOKVIA A ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ
(změna programu vyhrazena)
9.00 – 9.30 / Registrace účastníků
9.30 / Přívítání účastníků a hostů
 
9.40 / Role tištěných didaktických materiálů při přípravě učitele na výuku výtvarné výchovy na ZŠ / Mgr. Miloš Makovský
Příspěvek popisuje probíhající dotazníkové šetření mezi učiteli výtvarné výchovy na ZŠ v ČR. Dotazník zjišťuje, jaké tištěné didaktické materiály učitelé používají a podle čeho je vybírají. V širším kontextu příspěvek zkoumá roli těchto materiálů při přípravě výuky výtvarné výchovy. Dotazníkem je „mapován“ terén, zjišťovány nejužívanější publikace a hledáni vhodní respondenti pro připravovaná polostrukturovaná interview, která by měla tuto problematiku rozkrýt hlouběji.
 
10.10 / Instalace uměleckého díla jako forma edukace – obsahová analýza vybraných rozhovorů / Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková
Příspěvek představí dílčí část dizertačního projektu Instalace uměleckého díla jako forma edukace a průběžnou analýzu vybraných rozhovorů s kurátory, které byly v rámci projektu realizovány. Zvoleným přístupem k analýze rozhovorů je obsahová analýza. Na základě kódování rozhovorů byly stanoveny dílčí kategorie a subkategorie vycházející primárně z obsahu rozhovorů, sekundárně pak ze stanovených výzkumných otázek. Na konkrétních případech výstavních projektů budou představeny výsledky analýzy rozhovorů se zaměřením na vybrané kategorie a subkategorie.
 
10.40 / Didaktická transformace fenoménu zátiší na poli výtvarné edukace ZUŠ ČR / Mgr. Eva Svobodová
Příspěvek má za cíl informovat o probíhajícím kvalitativním výzkumu, jenž je součástí autorčiny disertační práce. Zdůvodňuje aktualizované změny oproti původní koncepci celého výzkumu, popisuje výběr výtvarných pedagogů pro intenzivnější výzkumnou spolupráci a prezentuje vybrané žákovské práce a pedagogická díla z 13. národní přehlídky VO ZUŠ ČR. Text uvádí dílčí výsledky z vyhodnocení kvantitativního dotazníku, o nějž se opírají hypotetické úvahy a všeobecné teze pedagogické části výzkumu.
 
11.10 / Autorská pojetí coby podstata pro výtvarně-edukativní zadání /
Mgr. Jakub Havlíček
Příspěvek představuje probíhající grantový projekt realizovaný v rámci disertační práce, jehož cílem je doznat specifických tendencí znázornění a zpracování média světla v oblasti umění a výtvarné výchovy. Na základě mapování situace a následnou kooperací s vybranými předními českými umělci používajícími ve své tvorbě světlo se otevírá rozlišný blok témat, přístupů a rozdílností. Úmyslem projektu je vytvořit výtvarně-edukativní zadání určená pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, která budou zaměřená na fenomén světla a budou vycházet ze součinnosti se zmiňovanými osobnostmi. Primární pozornost je soustředěna na celistvé uplatnění ve výuce výtvarné výchovy.
 
11:40 / UKONČENÍ KOLOKVIA

Soutěž autorských textů psaných v angličtině (včetně komiksů)

Vážení studenti,
vyučující Tony Laue a Joel Head z Katedry anglistiky vyhlašují soutěž autorských textů psaných v angličtině (akceptovány jsou i komiksy!).
Vybrané texty budou publikovány v novém periodiku s názvem Funky Little Journal, které vyjde také v Německu.
Uzávěrka soutěže je již za měsíc – 9. března. Zaslat můžete své prozaické texty, básně, scénáře, komiksové příběhy... (na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Dernisáž Anonymní výstavy

Vážení a milí,
srdečně Vás jménem Galerie Koridor zveme na slavnostní zakončení Anonymní výstavy. Dernisáž proběhne ve středu 14. 2. 2018 v 17:00 hodin v Galerii Koridor.
 
Expozice je prezentována v rámci výstavní koncepce Project Open Call #001. Vystavené práce jsou zajímavým mixem rozmanitých technik a tematik řady autorů z různých prostředí.
Projekt probíhá za podpory Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
 
S pozdravem za Galerii Koridor
Tereza Voštová & Eva Svobodová

SZZ pro bakalářské studijní obory - změna

Vážení studenti,
dovolujeme si vás informovat o změně v uspořádání státní závěrečné zkoušky v bakalářských studijních oborech.
V rámci SZZ bude probíhat pouze vaše přednáška (viz dokument Informace k průběhu SZZ na https://www.pf.ujep.cz/kvk/studium/bakalarske-studium. Test, který byl dříve součástí SZZ, je nyní samostatným předmětem, který je nutné splnit před uzavřením indexu (tzn. počítejte s ním v rámci předzápisu). Jedná se o předmět Všeobecný test z oborových znalostí (podle oboru jde o kód KVV/4161, KVV/4233 nebo KVV/4041).
Termín tohoto testu bude zveřejněn na aktualitách KVK. Pro přípravu na test můžete využít seznam literatury, vyvěšený na webu https://www.pf.ujep.cz/pf/osobni-dokumenty/kvk/studium-3/3869-bc-seznam-literatury-k-szz-vv-jo-vv-2o-a-vv-pp/file - jedná se o stejný seznam, který se vztahoval k testu i dříve, před změnou.

Miroslav Hašek

Informační schůzka k výstavě BPDP 2018

Vážení studenti/vážené studentky,

dne 30. 1. (úterý) od 10:00 h v ateliéru CS-021 - se uskuteční organizační schůze k výstavě bakalářských a diplomových prací - BPDP 2018.

Tímto žádám všechny studenty, kteří plánují odevzdávat kvalifikační práci na jaře 2018, aby se na schůzku dostavili - NUTNÉ.

Předmětem schůze bude - harmonogram výstavy, příprava doprovodného programu, podklady pro brožuru a katalog výstavy, možnosti finanční podpory pro finální podobu vystavovaných prací, zajištění hlídání výstavy, atd.

Schůzka je vhodná i pro ty studenty, kteří zvažují, že na výstavě nebudou prezentovat svou práci.

Miroslav Hašek

NOVÉ termíny k VÝZVĚ (Vybrané vidění)

Vážení studenti,
vkládám nové předdomluvené termíny galerijních animací k výstavě Vybrané vidění v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.
 
1) 23. 1. - 11:30-12:30
2) 24. 1. - 12:40-13:40
3) 25. 1. - 14:25-15:25
 
Galerijní animace proběhnou se třídami z Gymnázia Jateční. Věk studentů se bude pohybovat v rozmezí 16-17 let. Program by měl být koncipován přibližně na 45 minut.
Více informací se dočtete v aktualitě níže, ze dne 4. 1. 2018 (viz "VÝZVA - Doprovodný program k výstavě Vybrané vidění").
 
Neváhejte využít této příležitosti!
Kontaktujte: 776 069 138, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  
Přeji pěkný den! S pozdravem,
Tereza Voštová

VÝZVA - Doprovodný program k výstavě Vybrané vidění

POZOR AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNA V DATECH A ČASECH!
 
Vážení studenti,
 
jménem naší katedry a jménem lektorského centra Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem bych Vás ráda oslovila ve věci: TVORBA DOPROVODNÉHO PROGRAMU k výstavě VYBRANÉ VIDĚNÍ v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.
 
Hledají se aktivní a schopní studenti, jež by připravili doprovodný program (komentovanou prohlídku, galerijní animaci, výtvarný workshop apod.) k výstavě Vybrané vidění, která je pořádána pod záštitou Katedry výtvarné kultury UJEP.
 
Využijte možnosti aktivně se podílet na reprezentaci naší katedry. Za kvalitní práci budete adekvátně finančně ohodnoceni.
 
Možnosti jak se můžete zapojit:
1) VÝPOMOC či TVORBA: V úterý 16. 1. od 9:20 do 10:50 hodin je domluvená animace pro Gymnázium Jateční.
 
2) VÝPOMOC či TVORBA: Ve čtvrtek 18. 1. je domluvená animace pro Gymnázium Jateční.
 
3) TVORBA vlastního doprovodného programu. Skvělá příležitost přivydělat si, zlepšovat své dovednosti či realizovat projekt pro Vaší závěrečnou klasifikační práci (BP, DP). POZOR! Nabídka je omezená - výstava končí 25. 1.
 
 
Detaily k jednotlivým bodům následují po rozbalení:

Pokračovat ve čtení

Přesunutí konzultačních hodin Mgr. Voštové

Vážení studenti a kolegové, 
nejprve bych Vám ráda popřála všechno nejlepší do nového roku!
 
Dále píši kvůli změnám v mých nejbližších konzultačních hodinách: 
Ze 3. 1. se posouvají na čtvrtek 4. 1. 2018 od 12:15 do 14:15 hodin.
Týden na to proběhnou ve středu 10. 1. 
 
S pozdravem 
Tereza Voštová

Přesunutí konzultačních hodin doc.Géringová

Vážení studenti,
přesouvám své konzultační hodiny na čtvrtek 21.12.od 9 do 11 hodin. Apeluji zvláště na u mne zapsané studenty BC i Nmgr.studia, aby konzultovali své závěrečné práce. Zdravím a přeji hezkého Ježíška. JG

KH Evy Svobodové dne 20. 12. 2017

Dobrý den,
středeční konzultační hodiny dne 20. 12. budou posunuty z rána na odpoledne od 14:30 do 16:30hod v učebně CS-031 (grafická dílna).
 
S pozdravem,
Eva Svobodová

Odpadá výuka dr. Haška

Vážení studenti,

z důvodu čerpání dovolené ruším tento týden 18. - 22. 12. svou výuku. 
Pracujte na zadané práci.

S pozdravem
Miroslav Hašek

18. 12. - Hledá se výpomoc pro galerijní animaci k výstavě Vybrané vidění

Vážení studenti,

jménem lektorského centra Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem nabízím možnost výpomoci při galerijní animaci k výstavě Vybrané vidění, která má proběhnout příští pondělí 18. 12. od 14:15 do 15:35 hodin.
 
Jelikož jde o dobrovolnou činnost Vaše práce bude adekvátně finančně ohodnocena.

Pokračovat ve čtení

Změna KH doc. Géringová

Konzultační hodiny ve středu 13.12. odpadají a jsou nahrazeny ve čtvrtek 14.12. 8:30-10:30. Děkuji za pochopení, J.Géringová

Výuka a KH dr. Kratochvílové

Výuka a konzultační hodiny dr. Kratochvílové se až do odvolání nekonají.
Studenti z dnešních seminářů se náhradou zúčastní vernisáže katedrální výstavy.

Změna konzultačních hodin Mgr. Havlíčka

Vážení studenti,
v tomto týdnu dojde k výjimečnému přesunu mých konzultačních hodin ze čtvrtka 07.12. na pátek 08.12. a to v čase 11.-13.00.
Svůj zájem přijít konzultovat, prosím, avizujte předem prostřednictvím mailové korespondence.
Díky za pochopení.
Fajn prosincové dny!
Jakub Havlíček

Výuka a KH Evy Svobodové v tomto týdnu

Přeji dobrý den,
zde jsou informace k výuce a konzultačním hodinám tento týden:
 
- KH ve středu se ruší.
- Konzultovat je možné ve čtvrtek 7. 12. v době semináře (příprava k BP) v učebně CS-318 od 17-18:50hod (z důvodu větší absence studentů - exkurze Bamberk).
- Výuka v pátek proběhne normálně - prosím mějte všichni připravené své referáty, na všechny jsem koukala a jsou v pořádku.
- V případě zájmu je možné konzultovat i v pátek od 14:15-15:00hod, máte-li zájem, kontaktujte mne prosím mailem.
 
S pozdravem,
Eva Svobodová