Katedra výtvarné kultury

Pravidelné akce

LETNÍ ŠKOLA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Nové inspirace, znalosti a dovednosti pro Vaši výuku...
Akce je určená pro učitelky a učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a ZUŠ. Je míněna jako doplňující vzdělání v oboru výtvarná výchova a výtvarné umění, které probíhá zábavnou formou ve dvou skupinách v průběhu jednoho týdne (od pondělí do pátku).
Zahrnuje kratší přednášky o našem oboru výtvarná výchova a o výtvarném umění jak aktuálním tak o umělecké historii regionu (včetně Saska). Osobně se představují významní čeští umělci. Probíhají výtvarné ateliéry, kde si účastníci možná poprvé vyzkouší práci s 3D tužkou, po dlouhé době si namalují obraz, dotknou se zážitku s akcí a performancí a budou tvořivě kombinovat výtvarné techniky a materiály.
V kratších dílnách se seznamují se zajímavými a užitečnými počítačovými programy a s možnostmi, jak ve výtvarné výchově využít nové techniky a technologie (např. GPS a tablet).
Dva večery jsou věnovány diskusím, sdílení zkušeností, radostí i starostí učitele výtvarné výchovy.
Podrobnosti k aktuální Letní škole výtvarné výchovy naleznete ZDE.

INTEGRA JAM

Umělecko‐integrační festival INTEGRA JAM vznikl jako součást projektu Umělecká tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.
Cílem tohoto inkluzivního projektu je budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech a v souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti. Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby, jako katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér.
Projekt nabízí prostor pro setkání nejrůznějších skupin společnosti. Na jednom místě, mají možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost.
Každý kdo přijde, si může vybrat z širokého repertoáru výtvarných aktivit, či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti Katedry výtvarné kultury a Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP a umělci.

Akce probíhá za finančního přispění Pedagogické fakulty.
Autorky projektu: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. a Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.
 
Fotogalerie INTEGRA JAM  ZDE.

GALERIJNÍ DEN A NOC

Naše katedra připravuje ve spolupráci s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem výtvarný program pro návštěvníky Galerijního dne a noci. Studenti bakalářských oborů si mají moznost v rámci teoretického studia a předmětu zprostředkování výtvarné tvorby vyzkoušet použít své teoreticky nabyté zkušenosti i v praxi. Ve čtvrtém semestru připravují výtvarný workshop pro návštěvníky akce. Výtvarných workshopů se každoročně zúčastňují stovky lidí (od dětí a studentů až po seniory).
 
Fotogalerie Galerijní den a noc  ZDE.

GALERIJNÍ ANIMACE

Nedílnou součástí odborné přípravy našich studentů je příprava a realizace tzv. galerijních animací (jde o doprovodné programy v galerii či muzeu, které mají za úkol oživit vybraná umělecká díla a přiblížit je nejen teoreticky, ale také prostřednictvím praktických tvůrčích činností a autentických zážitků). Pravidelně spolupracujeme s místními institucemi (Galerie Emila Filly, Dům umění Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář), ale i s dalšími významnými galeriemi v ČR (Galerie Rudolfinum, Centrum pro současné umění DOX, Národní Galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a další...). Ukázky z posledních projektů:

Galerijní animace k výstavě E. G. Doerell a jeho svět (Muzeum města Ústí nad Labem, podzim 2016)
V rámci semináře Zprostředkování výtvarné tvorby realizovali studenti 3. ročníku oboru Výtvarná výchova (jednooborové) galerijní animace k výstavě E. G. Doerell v Muzeu města Ústí nad Labem.
Výstava představila tvorbu významného tvůrce krajinomaleb českého pozdně romantického malířství, Ernsta Gustava Doerella. Dílo tohoto autora nám poskytuje neobyčejné svědectví o podobě krajiny Ústecka a Českého středohoří v 19. století, na počátku období industrializace. Specifickými jsou pro Doerellovu tvorbu krajinné plány, půvab a poezie, čehož dosahuje komponováním harmonických, v některých případech smyšlených kompozic.
Realizované galerijní animace si kladly za cíl zprostředkovat umělecké dílo tohoto autora. Prostřednictvím tvůrčích etud byla účastníkům představena celková koncepce výstavy i rysy a principy romantické krajinomalby.
Doprovodný program byl připraven pro žáky ZŠ, ZUŠ a SŠ i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Náplně galerijních animací se lišily ve svých přístupech a zvolených tématech. Obsahovaly nejen krátké teoretické vstupy v podobě vysvětlení důležitých pojmů či přednášky o životě a tvorbě umělce, ale hlavní náplní byla především tvůrčí činnost. Jedním z témat, kterého se dotkly téměř všechny animační programy, byla proměna krajiny. Jestliže jsme mluvili o E. G. Doerellovi jako o dokumentaristovi krajiny Českého středohoří, toto téma se zde nabízelo rozvést na základě porovnání dřívější, Doerellem vyobrazené, romantizující krajiny s tou současnou, která je poznamenaná industrializací a průmyslem. Toto téma bylo zprostředkováno v rámci krátkých přednášek, ale také následných diskuzí. Dalšími momenty, které byly v rámci animací rozvíjeny, byla práce s kompozicí a krajinnými plány romantických obrazů, což bylo reflektováno například v práci s mapou či komponováním vlastních krajin technikou koláže a dokreslování. V animacích byl účastníkům představen jak výtvarný kontext Doerellova díla, tak kontext literární, kdy úkolem žáků bylo na základně inspirace spisovateli romantismu reagovat „romantickým“ jazykem na současnou podobu krajiny.
Fotodokumentace ZDE.

Galerijní animace k výstavě Dům Módy (Galerie Hraničář, Ústí nad Labem, březen–červen 2016)
Zapojilo se přes 30 studentek a studentů bakalářského i navazujícího magisterského studia. Uskutečnili 19 galerijních animací pro celkem asi 320 účastníků ze ZŠ, SŠ, ZUŠ i dalších institucí. Někteří ze studentů poté navázali dlouhodobější spolupráci s Galerií Hraničář a realizují zde doprovodné programy i nadále.

PROJEKTOVÝ DEN V ZŠ A MŠ POVRLY

Již tradiční projektový den v ZŠ a MŠ v Povrlech je skvělou pedagogickou zkušeností pro studenty bakalářského studia na KVK. V průběhu jednoho semestu připravují praktické dílny a workshopy pro žáky, v průběhu navazujícího semestru je pak realizují pod supervizí zkušeného vyučujícího z KVK a následně je reflektují, nejen v rámci semináře, ale také spolu s pedagogy ZŠ a MŠ Povrly.

PLENÉRY

Kurzy výtvarné tvorby v přírodě jsou neodmyslitelnou součástí vzdělávání nejen na čistě uměleckých školách, ale i na KVK. Práce mimo školu skýtá příležitosti k prostorové i akční tvorbě, případně k plenérové malbě a kresbě.

EXKURZE

Exkurze „Documenta 14 / Kassel – Naumburg“, 13.–15. června 2017

 • 13. a 14. 6. Návštěva 14. přehlídky současného světového umění Documenta v německém Kasselu. Kromě hlavního muzejního paláce Fredericianum probíhala přehlídka v řadě dalších kasselských muzeí a galerií, v alternativních výstavních prostorách i v městském exteriéru. Během druhého dne byla do programu zařazena i návštěva krajinářského parku Wilhelmhöhe z počátku 18. století, se slavným Herkulovým pomníkem a vizuálně atraktivní vodní performance Herkulových barokních kaskád.
 • 15. 6. Návštěva německého Naumburgu, včetně dómu sv. Petra a Pavla, jehož sochařská výzdoba náleží k nejvýznamnějším uměleckým dílům Evropy 13. století.

Exkurze do Norimberka, 6. prosince 2016

 • Museum Reichsparteitagsgelände, Germanisches Nationalmuseum (výstava KAREL IV. + stálé expozice), Neues Museum
Exkurze do Porýní a Nizozemska, 3.–5. května 2016
 • Düsseldorf – K21 a K20 Kunstsammlung Nordheim-Westfalen – expozice současného umění a umění 20. století
 • Köln – Museum Ludwig, Kirche St. Aposteln, Kirche St. Gereon, Wallraf-Richartz Museum, návštěva Kolínského dómu
 • Brühl – muzeum Maxe Ernsta, zámky Augustusburg a Falkenlust (patřící k nejvýznamnějším památkám německého baroka a rokoka, od r. 1984 pod ochranou UNESCO)
 • 's-Hertogenbosch – rodiště Hieromyna Bosche a návštěva jeho doposud největší retrospektivní výstavy
 • Otterlo – Kröller-Müller Museum s velkou sbírkou obrazů Vincenta van Gogha a největší sochařskou zahradou v Evropě

Exkurze do Drážďan, 18. prosince 2015

 • Zwinger (exteriér), Frauenkirche, Albertinum, Motorenhalle Dresden

Exkurze do Berlína, 18. listopadu 2015

 • Hamburger Bahnhof, Berlinische Galerie, Martin-Gropius Bau

Exkurze do Saska, 6. října 2015

 • Meissen – kurfiřtský hrad Albrechtsburg + dóm; muzeum porcelánu / Porzellanmanufaktur;
 • Gross Sedlitz (u Heidenau) – kurfiřtská barokní zahrada Gross Sedlitz;
 • Festung Königstein – pevnost Königstein.
Exkurze do Paříže, 28. – 30. dubna 2015
 • 28. 4. Notre-Dame, Sainte-Chapelle, Musée Picasso, Montmartre, Galerie National du Jeu de Paume;
 • 29. 4. Fondation Louis Vuitton; Musée de l'Orangerie; Musée d'Orsay, Centre Pompidou;
 • 30. 4. Musée Louvre, Fondation Cartier, Palais de Tokyo, La Défense.
Exkurze do Vídně, 3. prosince 2014
 • Leopold Museum – Stálá expozice secese – Egon Schiele, Gustav Klimt; výstava Alberto Giacometti;
 • MUMOK – stálá expozice, výstava Modernismus;
 • Kunsthistorisches Museum – výstava Diego Vélazquez;
 • Loosův Dům na Michalském náměstí a Olbrichův Dům vídeňské Secese;
 • ALBERTINA – výstavy Arnulf Rainer, Joan Miró a sbírka manželů Batlinerových.
Exkurze do Mnichova, 18. a 19. března 2014
 • Byly zrealizovány studijní návštěvy následujících mnichovských muzeí, galerií a historických objektů: Pinakothek der Moderne, Haus der Kunst, Frauenkirche, Asamkirche, Alte Pinakothek, Lenbachhaus, Museum Brandhorst, Neue Pinakothek. Bylo tak možno zhlédnout kvalitní výběr z evropského výtvarného umění (včetně designu a architektury) od středověkého období do současnosti, včetně amerického umění 20. století. Návštěvy byly zaměřeny na stálé expozice sbírek institucí, ale i aktuální výstavy. Přínosná byla bezesporu příležitost detailně zhlédnout expozice německého expresionistického malířství z počátku 20. století (umělců skupin Modrý jezdec a Die Brücke) a rozsáhlejší soubory z děl zásadních postav evropského a amerického umění druhé poloviny 20. století, např. Andy Warhola, Cy Twomblyho, Josepha Beuyse. Zařazeny byly do programu i návštěvy dvou kostelů – Frauenkirche a Asamkirche.