Katedra výtvarné kultury

Projekty

U3V

Univerzita třetího věku pravidelně nabízí malířské kurzy pro seniory vedené odbornými asistenty naší katedry. Posluchači se mohou zapsat na praktické kurzy malby a kresby nebo na přednášky z dějin umění. Kurzy probíhají formou denního studia, kdy posluchači navštěvují vybrané semináře pravidelně po celý semestr. Některé odborné kurzy probíhají blokově a vybrané kurzy probíhají formou malířských plenérů.
 
U3V na webu UJEP ZDE.
U3V na iVysílání ČT ZDE.

TEEN AGE UNIVERSITY

Na popisu pracujeme...


PODPORA ROZVOJE UČITELŮ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (CZ1.07/1.3.00/48.0133)

Projekt byl zaměřen na oblast metodické podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků a učitelů MŠ a ZŠ. KVK realizovala v rámci tohoto projektu dva vzdělávací kurzy určené pro budoucí lektory dalšího vzdělávání:
 
Nové trendy ve výtvarné výchově („Poklady regionu“)
Cílem kurzu bylo naučit účastníky efektivně pracovat s vybranými ICT (tablet s GPS, fotoaparát) a využívat je jako didaktický i tvůrčí prostředek. Tematicky se kurz zaměřil na „oživení“ vybraného místa či kulturní památky, práci s historickými prameny i aktuálním společenským a kulturním kontextem, na aktivní tvorbu v krajině. Formou několika celodenních výjezdů účastníci poznávali lokality, charakteristické pro současnost i historii severních Čech. Seznámili se s aktuálními metodami zprostředkování výtvarného díla (galerijní animace) či artefiletickými postupy při tvorbě a jejím hodnocení.
Lektoři kurzu: Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Mgr. Miloš Makovský
Tvůrci studijního materiálu ke kurzu: Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
Odborný konzultant pro výtvarné umění: Mgr. Miroslav Hašek
Fotogalerie z kurzu naleznete ZDE.
 
Artefiletika a muzikofiletika jako cesta k sebepoznání
Lektoři kurzu: doc. Jitka Géringová, Ph.D.
 
Datum realizace projektu: 10. 6. 2014 — 30. 6. 2015
Webové stránky projektu ZDE.