Katedra výchov uměním

Kurzy KVU

Všichni okamžitě vyplní a odešlou na katedru!!!...přihlášení ve STAGu není směrodatné!!!
Přihlášky posílejte přímo doc. Šavlovi nebo Mgr. Minaříkové.
Účastníci kurzů v Prachaticích po zaslání přihlášky s e-mailem obdrží podrobnější instrukce!!!

kurz Prachatice č. 1 2017
kurz Prachatice č. 2 2017

svor_2017