Úřední deska

Volby do Akademického senátu PF UJEP

Akademický senát PF UJEP v Ústí nad Labem vyhlásil volby do Akademického senátu PF UJEP pro funkční období od  1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Podávání návrhů na kandidáty:
Návrhy na kandidáty do AS PF UJEP je možné podávat do 16. 11. 2016 do 12:00 h předsedkyni volební komise Ing. Ivaně Kratochvílové, Ph.D. (katedra pedagogiky, Hoření 13, kancelář HO-202).

Návrh může podat kterýkoliv člen akademické obce PF na předepsaném formuláři:
Formulář pro návrh kandidáta do AS PF UJEP – akademická komora
Formulář pro návrh kandidáta do AS PF UJEP – studentská komora

Seznam kandidátů, kteří splňují podmínky Volebního řádu AS PF, bude zveřejněn do 22. 11. 2016.

Termín voleb:
Termínem voleb je středa 30. 11. 2016 v době od 8:00 h do 16:00 h v budovách České mládeže 8 a Hoření 13 (vstupní hala v blízkosti recepce).

Další informace:
Akademický pracovník PF může kandidovat nebo volit pouze do akademické komory AS PF.
Student PF může kandidovat nebo volit pouze do studentské komory AS PF.
Je-li student PF současně akademickým pracovníkem PF, může kandidovat nebo volit pouze do akademické komory AS PF.

Více informací o AS naleznete ZDE.