Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018.
Toto nařízení nahrazuje předchozí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a stanoví přímo pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů. Správcům i zpracovatelům osobních údajů přináší nové povinnosti a instituty.

Zde najdete základní informace o Zásadách zpracování osobních údajů na UJEP.