Vedoucí pracovníci

Vedení pedagogické fakulty

Děkan doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.
Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty Mgr. Zuzana Procházková, PhD.
Proděkan pro studium doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
Tajemnice Ing. Lenka Hřebejková

Vedoucí kateder

Katedra anglistiky doc. Natalia F. Orlova, CSc.
Katedra bohemistiky Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
Katedra hudební výchovy doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.
Katedra pedagogiky PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., M.B.A.
Katedra primárního vzdělávání doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.
Katedra psychologie PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a sportu doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
Katedra výchov uměním PhDr. Petr Zeman, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury Mgr. Miroslav Hašek

Vedoucí a vybraní pracovníci oddělení, úseků a center

Manažer pro finanční a legislativní záležitosti PhDr. Ing Ivan Bertl, Ph.D.
Sekretariát děkana Ludmila Svobodová
Ekonomické oddělení Leona Šturmová
Oddělení pro vědu a tvůrčí činnost Radka Ryglová
  Eva Jarošová
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Jana Klenerová (zahraniční vztahy)
  Mgr. Michal Červenka (public relations)
  Bc. Anna Havelková (public relations)
Podatelna Lenka Láchová
   
Vedoucí Centra jazykové přípravy Mgr. Dana Dovhunová, Ph.D.
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Ing. Lenka Hřebejková
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Jana Bláhová
Vedoucí Oddělení multimediálních prostředků Ing. Zdenka Kubištová
Předseda ediční komise doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
Pracovník odpovědný za rozvrh Mgr. Pavel Petrus