pdf Směrnice rektora č. 1/2005 – Metodika podpory a vyrovnávání podmínek uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami