Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Vyhlášení

Podávání žádostí pro rok 2018 se řídí směrnicí děkana č. 16/2008 .
Návrh projektu tvoří vyplněný online formulář a kopie zadání bakalářské či diplomové práce podepsané vedoucím katedry či vedoucím příslušného typu kvalifikační práce. V případě předkládání návrhu na řešení projektu v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti doloží navrhovatel písemný souhlas vedoucího práce. Tyto materiály se odevzdávají proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost. Termín ukončení podávání žádostí byl stanoven na 08. 12. 2017.

Obhajoby

Seminář, na kterém budou studenti řešení svých prací obhajovat, se uskuteční ve čtvrtek dne 7. 12. 2017 ve 14:00 v místnosti PF UJEP CS 502 (v hlavní budově, České mládeže 8). Účast vás všech je povinná! Pokud se semináře nezúčastníte, ztratíte nárok na vyplacení zbylé částky stipendia. Do 1. 12. 2017 Vás v souladu s odstavcem 2e) Směrnice děkana PF UJEP č. 16/2008 žádám o zaslání:
  • Zprávy o řešení projektu (1x tištěně, 1 x elektronicky)
  • Přehledu čerpání přidělených finančních prostředků (1x tištěně, 1 x elektronicky)
  • Stručného hodnocení vedoucího práce (1 x tištěně, vedoucím práce podepsaný originál)

Výsledky 2018

Tištěné materiály doručte na děkanát PF UJEP proděkance I. Brtnové Čepičkové, elektronické materiály zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V souladu s odstavcem 2c) Směrnice děkana PF UJEP č. 16/2008 jmenuje děkan PF UJEP hodnotící komisi ve složení:
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph. D.
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.
PhDr. Ing. Ivan Bertl