Studentská grantová soutěž

Složení grantové komise


předsedkyně:

doc. PaedDr. lvana Brtnová Čepičková, Ph.D.

členové:

Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Mgr. Jan Janovec, Ph.D.
PhDr. lva Wedlichová, Ph.D.
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
Mgr. Miroslav Hašek
PhDr. Dana Novotná, Ph.D.
tajemník: Radka Ryglová


Obecné informace o studentské grantové soutěži

Zápisy z jednání grantové komise

  • 8. října 2015
  • 19. února 2015
  • 17. října 2014
  • 4. března 2014