Mezinárodní vztahy

Pedagogická fakulta UJEP

Zkušenosti studentů

Vyberte si sami...

Můžete zůstat v našem malém klidném městě, věnovat se svému oboru, potkávat přátele a naplnit své cíle. Nebo se se slušnou finanční podporou můžete zdokonalit v cizím jazyce, rozšířit si kulturní znalosti a získat osobní zkušenosti, ze kterých budete čerpat celý svůj život. Zde naleznete veškeré informace, které vám pomohou se správně rozhodnout.

Typy výjezdů

Typy výjezdů

pro studenty

studijní pobyty
(min. 2. ročník Bc. (příp. dlouhého Mgr.) prezenčního i kombinovaného studia)

praktické stáže
(pro studenty i čerstvé absolventy)

pro zaměstnance

výukové pobyty akademických pracovníků
(mobilita nesmí být realizována v zemi trvalého pobytu)

školení
(mobilita nesmí být realizována v zemi trvalého pobytu)

Jak se přihlásit

Jak se přihlásit

Podrobné informace k výběrovému řízení se zveřejňují minimálně 14 dnů před termínem výběrového řízení v aktualitách fakulty.

Pro studenty

Výběrová řízení probíhají na ZS v druhé polovině února a na LS v druhé polovině října. Pro přihlášení an výjezd je potřeba podat online přihlášku (https://erasmus.ujep.cz/?field_faculty=241).

Pro zaměstnance

Výběrová řízení probíhají na přelomu srpna a září. Na výukové pobyty je dvoukolové - 1. kolo je katedrální a 2. kolo je fakultní. U školení probíhá pouze fakultní kolo.

Kam můžu vycestovat?

Obecně je možné mobilitu realizovat v členských státech EU (28 zemí), v zemích EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko), v Turecku a v Makedonii.

Pro studenty

Studijní pobyty je možné realizovat pouze na zahraničních institucích, se kterými má PF UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný obor studia (viz seznam partnerských institucí). Praktické stáže je možné realizovat téměř na jakékoliv instituci ve výše uvedených státech.

Pro zaměstnance

Výukové pobyty je možné realizovat pouze na zahraničních institucích, se kterými má PF UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný obor výuky (viz seznam partnerských institucí). Školení je možné realizovat téměř na jakékoliv instituci ve zde uvedených státech.

Na jak dlouho?

Na jak dlouho?

Pro studenty

Vyjet můžete v případě studijních pobytů minimálně na 3 měsíce (resp. na semestr) a v případě praktických stáží na 2 měsíce. Vycestovat můžete v každém typu studia (bakalářském, magisterském a doktorském) maximálně na 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení minimální délky pobytu. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

Pro zaměstnance

Vyjet můžete minimálně na 2 dny (bez dnů na cestu), přičemž musí být odučeno min. 8 hodin. Maximální délka je určená meziinstitucionální smlouvou s konkrétní institucí (většinou 5 dnů). Na mobilitu je možné vycestovat opakovaně.

Finanční podpora

Finanční podpora

Pro studenty

Dostanete příspěvek na zvýšené pobytové náklady v zahraničí. Jeho výše se různí dle zahraniční destinace.

Pro zaměstnance:

Finanční podpora bude zaměstnanci vyplacena v souladu se zákoníkem práce formou cestovních náhrad na základě příkazu k zahraniční pracovní cestě.

Nezapomeň

Zkontrolovat si platnost občanského průkazu či cestovního pasu (dle požadavků zahraniční země).

V případě studijního pobytu si ze seznamu nabízených zahraničních institucí vybrat takovou, která vyučuje předměty podobné s mým studijným plánem na PF.

A to nejdůležitější ... Nesmíš zapomenout na to, že již mnoho jiných před tebou zvládlo zahraniční mobilitu, takže ji určitě zvládneš i ty. :-)

Zkušenosti k nezaplacení

O zážitky z toulek po světě se s vámi rádi podělí

 

 • Barbora Balejová

  Barbora Balejová

  Neohroženě jako Johanka z Arku vtrhla do Orleáns a odhodlaně využila snad každého výletu, který tamější ESN pro studenty připravilo. Díky Erasmu tak poznala nejen univerzitu, ale také široké okolí.„Nejlepší vzpomínky mám z cestování po zámcích a na sever země. Skvělá byla i návštěva u kamarádů, když jsme tři hodiny seděli na břehu Loiry, pili víno, jedli super jídlo a jen tak se slunili.“
 • David Bauer

  David Bauer

  Od studia v ústí nad Labem docestoval až na jižní cíp Evropy do Málagy ve Španělsku. Zdokonalil se v cizím jazyce, na Vánoce se vykoupal v moři a v únoru byl zpět. A klidně by jel zas! „Pobyt v cizí zemi nemusí být vždycky jenom zalitý sluncem, ale potenciálních benefitů a toho, co může člověk díky Erasmu zažít a získat, je nepochybně víc. Pozitiva drtivě válcují negativa!“
 • Dita Baránková

  Dita Baránková

  Studentka Aj a ČJ se rozhodla vycestovat za dobrodružstvím a na čas se usadit na norské univerzitě. Zvolený obor byl zaměřen na outdoorovou pedagogiku, což jí studium příjemně zpestřilo. „A co se mi na Norsku líbí? Nejsou tu takový brutální kopce jako v Čechách a i čajíčci jako já tu zvládnou dojet všude na kole!“
 • Irena Carkavová

  Irena Carkavová

  Irena si vybrala trošku jiný pobyt. Vyjela do Portugalska přes společnost EVS (Evropská dobrovolná služba) a stala se jejím dobrovolníkem. „Doporučuji zajít do restaurace zmíněné v prezentaci. Pro dvě osoby jsme dostali jídla jak pro celou školní třídu.“
 • Tereza Ševčovičová

  Tereza Ševčovičová

  Rozhodla se vyjet do země, která je známá pro svou nádhernou přírodu a milé prostředí. Díky blízké lokalitě měla možnost vracet se častěji domů a udržet kontakt se svými přáteli. „Okouzlila mě příroda, která je všude kolem. Na výlety se nemusí jezdit daleko, například u moře v Itálii jste za 3 hodinky.“
 • Jan Zálabák

  Jan Zálabák

  Zůstaňte doma a nikam nejezděte. Nikdo nestojí o nové přátele z různých koutů Evropy, úžasné zážitky, zajímavé výlety a vstřícné vyučující. Z toho by se přeci jeden mohl zbláznit! „V případě Německa se dá velmi rychle přičichnout k dobře placeným brigádám a plné nezávislosti. Mám odtud neuvěřitelné zkušenosti, ať už se staráním se o postižené lidi, tak s prací u koní.“