Přijímací řízení 2018/2019

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Praktické přijímací zkoušky pro akad. rok 2018/2019

Nabídka oborů

Den otevřených dveří – 25. 1. 2018 od 9:00 do 14:00 h (hlavní přednáška od 11:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)

Další učitelské obory na UJEP najdete také v nabídce filozofické a přírodovědecké fakulty, se kterými při jejich realizaci úzce spolupracujeme.

Vyhlášení přijímacího řízení PF UJEP

Vyhlášení přijímacího řízení FF UJEP

Vyhlášení přijímacího řízení PřF UJEP