Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Cíl projektu

Od ledna 2020 bude UJEP součástí projektu „Vysokoškolské sportovní centrum při MŠMT *“. Tento projekt je určen pro studenty UJEP splňující níže uvedené parametry, kteří sportují a rádi by i úspěšně na UJEP studovali. Hlavním cílem projektu je podpořit vybrané sportovce a zajistit zároveň podmínky pro jejich sportovní přípravu i studium.

Práva, benefity, povinnosti vybraných studentů

 • stipendium přímo z MŠMT ve výši až 10 000 Kč za každý měsíc (od ledna 2020)
 • koordinátor na UJEP dopomůže studentovi k:
  • případnému „individuálnímu studijnímu plánu“ (formality, jednání s vyučujícími…)
  • vytvoření podmínek pro trénink (využití sportovišť apod.)
 • student se zapojí do vysokoškolských soutěží a marketingových akcí (po dohodě s koordinátorem)

Vstupní podmínky

student:

 • je řádným studentem denního studia UJEP
 • nepřesáhne během příslušného akademického roku věk 25 let
 • je občanem ČR
 • není zařazen v jiném resortním sportovním centru
 • sportuje v zařazeném sportu –
 • dosáhl alespoň jednoho z těchto úspěchů/bodů:
  • individuální sporty: 
   • je účastníkem posledního mistrovství Evropy či světa příslušného sportu
   • je účastníkem poslední Univerziády nebo akademického mistrovství světa  příslušného sportu
   • získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství ČR pořádaném příslušným svazem
   • je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem příslušného sportu
   • získal medaili na posledních Českých akademických hrách nebo akademickém mistrovství ČR
  • kolektivní sporty: 
   • je účastníkem posledního mistrovství Evropy či světa nebo Letních olympijských her příslušného sportu
   • je účastníkem poslední Univerziády nebo akademického mistrovství světa  příslušného sportu
   • získal medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství ČR pořádaném příslušným svazem
   • je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v ČR v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii
    příslušného sportovního svazu
   • je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem příslušného sportu
   • získal medaili na posledních Českých akademických hrách nebo akademickém mistrovství ČR

Časový harmonogram na UJEP

 • prosinec 2019
  • zveřejnění výzvy studentům; obeslání všech studentů STAGem s informací a možností přihlášení se do projektu
  • přihlášení studentů UJEP k účasti na projektu (na rok 2020) koordinátorovi na email níže do 15.12.2019; zájemci pošlete email a v něm uveďte: jméno, příjmení, fakultu, studijní program/obor, rok studia, sportovní odvětví, největší sportovní úspěchy (seřaďte od největšího po menší), další informace jež mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí do VSC, kontaktní email a telefon 
  • sdělení dalších informací přihlášeným studentům (sděleno 16/12/2019 emailem; pokud Vám email nedošel, kontaktujte koordinátora)
  • proces výběru studentů do VSC na UJEP
 • leden 2020
  • započetí projektu na UJEP
  • schválení vybraných sportovců z UJEP do centra MŠMT

Koordinátor na UJEP

Mgr. Jan Kresta, Ph.D.  – místnost č. 219 ve sportovní hale UJEP, telefon: +420 475 283 217, e-mail:

 • možnost telefonických či osobních konzultací

Další pracovníci na UJEP

PaedDr. Marcel Žák – místnost č. 210 ve sportovní hale UJEP, telefon: +420 475 283 239, e-mail: (trenér, tutor)

 


Pozn. * MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR; VSC – Vysokoškolské sportovní centrum