Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. listopadu 2019.

Děkan Pedagogické fakulty UJEP prodloužil termín pro odevzdání přihlášek ke studiu ve všech studijních programech až do 30. dubna 2020. Nezapomeňte, že pokud podáváte elektronickou přihlášku, musíte ji také vytisknout a poslat na adresu: Studijní oddělení Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

Těší nás váš zájem o studium na naší fakultě.

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy:
Přijímací řízení
Přijímací řízení 2. kolo

Doktorské studijní programy:
Přijímací řízení
Přijímací řízení 2. kolo

Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace:

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

 

Rozpis přijímacího řízení na PF UJEP pro rok 2020/2021 (všechny programy)

Rozpis přijímacího řízení

Rozpis přijímacího řízení 2. kolo