Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 20. listopadu 2019.

Těší nás váš zájem o studium na naší fakultě.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace:

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta