Přijímací řízení

Nezapomeňte, že pokud podáváte elektronickou přihlášku, musíte ji také vytisknout a poslat na adresu: Studijní oddělení Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

Těší nás váš zájem o studium na naší fakultě.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy:

Přijímací řízení 2. kolo

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy (1. kolo):

Přijímací řízení


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro doktorské studijní programy:

Přijímací řízení 2. kolo

Doktorské studijní programy:

Přijímací řízení


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020. Dílčí úpravy podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2020 byly schváleny dne 20. 1. 2021

Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020.


Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace:

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta