Přijímací řízení

• Podmínky pro Přijímací řízení – ak. rok 2024/2025 
• 2. kolo – Přijímací řízení – ak. rok 2024/2025 
• 2. kolo – Přijímací řízení – Doktorské studium 2024/2025 

 

E-přihláška

Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a poslat na adresu:
Studijní oddělení PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L.


Harmonogram přijímacích zkoušek

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium

• Chatroom se studijním oddělením


Termíny pro podání přihlášek – 2. kolo:

Bakalářské studium Bc. do 9. 8. 2024
Magisterské studium Mgr. do 9. 8. 2024
Doktorské studium Ph.D. do 9. 8. 2024


Den otevřených dveří: 8. února 2024

Veškeré info: https://myjsmeujep.cz/den-otevrenych-dveri/


Informace pro uchazeče o studium v navazujících magisterských programech
Učitelství pro střední školy na PF UJEP


Doktorská studia

• Přijímací řízení – akademický rok 2024/2025 


Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace:

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta


Náš facebookinstagramyoutube