Přijímací řízení

• Podmínky pro Přijímací řízení – ak. rok 2024/2025 

 

E-přihláška

Elektronickou přihlášku je třeba vytisknout a poslat na adresu:
Studijní oddělení PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L.


Harmonogram přijímacích zkoušek

– pro ak. rok 2024–2025 bude brzy zveřejněno –

• Chatroom se studijním oddělením


Termíny pro podání přihlášek:

Bakalářské studium Bc. do 29. 3. 2024
Magisterské studium Mgr. do 29. 3. 2024
Doktorské studium Ph.D. do 29. 3. 2024


Den otevřených dveří: 8. února 2024

Veškeré info: https://myjsmeujep.cz/den-otevrenych-dveri/


Informace pro uchazeče o studium v navazujících magisterských programech
Učitelství pro střední školy na PF UJEP


Doktorská studia

• Přijímací řízení – akademický rok 2024/2025 


Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace:

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta


Náš facebookinstagramyoutube