O nás

Každý z nás prošel vzdělávacím systémem. Někdo skončil po devíti letech povinné školní docházky, jiný studium uzavřel výučním listem nebo maturitou, opravdoví nadšenci si domů odnesli bakalářský či magisterský diplom. Najdou se i jedinci, kteří si na vzdělávání vytvořili doslova závislost a nestačí jim ani Ph.D. Ti končí habilitací nebo rovnou profesurou. Všechny nás ovšem pojí jedna podstatná věc – poznali jsme náš vzdělávací systém s jeho klady i zápory.

Naše zkušenosti se snažíme využít a změnit věci k lepšímu. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom budoucí učitele připravili co nejlépe. Za více než 60 let už to docela umíme.* Každý ví, že učitele do konečné podoby sice dotvoří samotná praxe, ale bez kvalitního základu mnoho výborných učitelů nevznikne. A to je to, oč usilujeme a kvůli čemu každý den za kuropění vstáváme. Od prvního šálku kávy až po zavření dveří kanceláře pracujeme na tom, abychom vytvořili vhodné podmínky pro přípravu budoucích učitelů, vychovatelů, a dalších pedagogických pracovníků. Jakmile otevřeme dveře učebny či auly, pracujeme právě na položení kvalitního základu k tomu, aby z našich studentů jednou byli učitelé, kteří na oplátku připraví ideální podmínky ve školách pro vaše (a samozřejmě i naše) děti, vnoučata, pravnoučata…

22 klíčových okamžiků fakulty

Nebudeme si nic nalhávat, bez sítě fakultních a spolupracujících škol a zařízení bychom to nezvládli, i jim proto patří velký dík. Bez nich by nám ani zástup profesorů, docentů, didaktiků, psychologů a pedagogů vlastně nebyl vůbec k ničemu. Dobře si totiž uvědomujeme, jak důležitá je rovnováha mezi teoretickou a praktickou částí výuky.

Každý se o tom může sám přesvědčit.

E-přihláška