O nás

Každý z nás prošel vzdělávacím systémem. Někdo skončil po devíti letech povinné školní docházky, jiný studium uzavřel výučním listem nebo maturitou, opravdoví nadšenci si domů odnesli bakalářský či magisterský diplom. Najdou se i jedinci, kteří si na vzdělávání vytvořili doslova závislost a nestačí jim ani Ph.D. Ti končí habilitací nebo rovnou profesurou. Všechny nás ovšem pojí jedna podstatná věc – poznali jsme náš vzdělávací systém s jeho klady i zápory.

Naše zkušenosti se snažíme využít a změnit věci k lepšímu. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom budoucí učitele připravili co nejlépe. Za více než 60 let už to docela umíme.* Každý ví, že učitele do konečné podoby sice dotvoří samotná praxe, ale bez kvalitního základu mnoho výborných učitelů nevznikne. A to je to, oč usilujeme a kvůli čemu každý den za kuropění vstáváme. Od prvního šálku kávy až po zavření dveří kanceláře pracujeme na tom, abychom vytvořili vhodné podmínky pro přípravu budoucích učitelů, vychovatelů, a dalších pedagogických pracovníků. Jakmile otevřeme dveře učebny či auly, pracujeme právě na položení kvalitního základu k tomu, aby z našich studentů jednou byli učitelé, kteří na oplátku připraví ideální podmínky ve školách pro vaše (a samozřejmě i naše) děti…

Nebudeme si nic nalhávat, bez sítě fakultních a spolupracujících škol a zařízení bychom to nezvládli, i jim proto patří velký dík. Bez nich by nám ani zástup profesorů, docentů, didaktiků, psychologů a pedagogů vlastně nebyl vůbec k ničemu. Dobře si totiž uvědomujeme, jak důležitá je rovnováha mezi teoretickou a praktickou částí výuky. Každý se o tom může sám přesvědčit.

Náš facebookinstagramyoutube

VĚDA A VÝZKUM

Nedílnou součástí činnosti fakulty je vědecká a tvůrčí činnost. Věnujeme se pedagogickému výzkumu především v oblastech, které odpovídají svým rámcem nabízeným studijním programům. Od psychologie a pedagogiky, přes pestré spektrum oborových didaktik až po kinantropologii – ve všech oblastech se daří produkovat uznávané publikace, přijímat projektové výzvy i vychovávat nové vědce. Souběžně s vědeckými aktivitami realizují některé katedry také činnost uměleckou, ať už v oblasti hudební, nebo výtvarné.

ERASMUS+

Jsme aktivní v podpoře mezinárodní mobility a odborného růstu studentů. Jedním z klíčových prvků této iniciativy je účast v programu Erasmus+, který poskytuje studentům unikátní příležitosti pro studijní pobyty na více než 60 zahraničních univerzitách. Tato zkušenost nejen posiluje odborné dovednosti studentů, ale zároveň přispívá k jejich osobnímu a kulturnímu rozvoji. Studenti PF mají možnost volby mezi studijními pobyty a praktickými stážemi. Studijní pobyty umožňují studentům zapojit se do akademického prostředí partnerských univerzit a rozšířit své znalosti ve vybraných oborech. Praktické stáže pak nabízí příležitost aplikovat teoretické poznatky získané během studia v reálném pracovním prostředí. V rámci mezinárodní strategie se neomezujeme pouze na vysílání studentů do zahraničí, ale aktivně také přijímáme  studenty ze zahraničí. Tímto způsobem přispívá k rozmanitosti a internacionalizaci vlastního studijního prostředí.