Bezpečné prostředí PF

Pedagogická fakulta UJEP se hlásí ke společenským hodnotám, jako jsou bezpečné tvůrčí, studijní a pracovní prostředí, genderová rovnost a v neposlední řadě obecně respektující a důstojná komunikace. Neakceptuje žádné formy sexualizovaného a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni členové akademické obce a zaměstnanci budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Jak postupovat jakožto student či studentka, zaměstnanec či zaměstnankyně, pokud jsem se setkal/a nebo jsem byl/a svědkem situace, o niž se domníváte, že je sexuálním obtěžováním či nevhodným chováním v rozporu s výše uvedenými hodnotami? 
Pokud se do takové situace dostanete, máte možnost spojit se s kontaktními osobami, které vás vyslechnou a pomůžou vám, jak se informovaně rozhodnout a jak můžete naložit s danou situací.

Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D., jaroslava.jelinkova@ujep.cz
PhDr. Ing. Martin Černý, Msc., martin.cerny@ujep.cz