Centrum pedagogické praxe

 

Praxe Kontakty
Harmonogramy Partnerské instituce
Kvalifikační práce Aktuality

Zajišťujeme realizaci pedagogických praxí studentů bakalářských i magisterských studijních programů prezenčního a kombinovaného studia pedagogické fakulty i dalších součástí UJEP (např. Centra celoživotního vzdělávání).

Úzce spolupracujeme se základními a středními školami v regionu a řadou dalších organizací, na nichž studentské praxe probíhají. V součinnosti s oborovými didaktiky a odborníky z praxe zabezpečujeme optimální propojení teoretické přípravy s přípravou praktickou. Naší prioritou je zprůhlednit, zjednodušit a zefektivnit nabídku, organizační zajištění, průběh a evaluaci pedagogických a dalších praxí studentů všech studijních oborů. Abychom studentům zprostředkovali kvalitní zpětnou vazbu, zapojujeme do hodnocení praxí ve větší míře i externí odborníky.

Podmínky konání pedagogických a odborných praxí jsou řešeny Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“, která je ke stažení zde.