Oddělení multimediálních prostředků

OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá:
8:00–12:00, 13:00–14:30
(místnost CS023)

NAŠE KOMPETENCE
Didaktická a prezentační technika v učebnách PF UJEP
– technický servis didaktické a prezentační techniky
– zapůjčení a instalace přenosné sady prezentační techniky – dataprojektor, notebook, plátno, reprobedny
– technické zabezpečení konferencí, workshopů a dalších akcí pořádaných PF

Správa počítačových učeben PF UJEP
– správa a provoz počítačových učeben CS226, CS 223, CS 322, CN547 a HO139
– správa a provoz volně přístupných počítačů

Videostudio
-záznam přednášek, konferencí, koncertů
– záznam rozborových hodin studentů
– střih a úprava audio a video záznamů
– technické zpracování výukových filmů
– technické zpracování video příloh k bakalářským a diplomovým pracím
– export záznamu na DVD média- převod VHS na DVD

Ediční středisko
– reprografické služby pro studenty – tisk a kopírování černobíle a barevně až do velikosti A3
– tisk studijních materiálů, sborníků, monografií, potisk CD, DVD, vazba, laminování