Směrnice děkana

2024

Novela Směrnice č. 4E/2017 – Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia – Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2024
platnost a účinnost od 1. 3. 2024, nahrazuje směrnici 4F/2017 z roku 2023

Směrnice č. 1/2024 – Pravidla evidence propagačních předmětů PF UJEP
platnost od 1. 1. 2024, platí do odvolání

2023

Novela Směrnice č. 2A/2020 – Stimulace kvalifikačního růstu a tvůrčí činnosti akademických a výzkumných pracovníků PF UJEP
platnost od 1. 10. 2023, ruší směrnici PF UJEP č. 2/2020 z a platí do odvolání

Novela Směrnice č. 4A/2019 – Ceny děkana PF UJEP
platnost od 1. 10. 2023, ruší směrnici PF UJEP č. 4A/2019 a platí do odvolání

Směrnice č. 2/2023 – Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků na PF UJEP
platnost od 1. 9. 2023, ruší směrnici PF UJEP č. 4A/2020 a platí do odvolání

Novela Směrnice č. 4/2018 – Statut centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
platnost a účinnost od 20. 4. 2023

Novela Směrnice č. 8B/2007Přílohy – Pravidla pro stanovování odměn studentům konajícím služby ve studovnách, knihovnách a prezentačním centru PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 4. 2023

Novela Směrnice č. 2C/2006 – Sazby ostatních osobních nákladů v případě výuky v rámci centra celoživotního vzdělávání PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 4. 2023

2022

Směrnice č. 1/2022 – Organizační a administrativní zpracování odměn udělovaných na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 3. 2022

2021

Směrnice č. 1A/2021 – Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 6. 2022

Směrnice č. 1/2021– Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 17. 5. 2021
(zrušeno k 1. 6. 2022)

2020

Směrnice č. 7/2020 – Režim budovy Králova výšina 
platnost směrnice pozastavena dne 17.2. 2021

Směrnice č. 6/2020 – Realizace distančního vzdělávání na PF UJEP v akademickém roce 2020/2021
(+ příloha pokyny)
platnost a účinnost od 1. 10. 2020
(zrušeno k 31/3/2023)

Směrnice č. 5/2020 – Zřízení pozice postdok na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Směrnice č. 4A/2020 – Systém podpory kariérního růstu akademických a výzkumných pracovníků PF UJEP (+ příloha žádost)
platnost a účinnost od 1. 9. 2021
(zrušeno k 1/9/2023)

Směrnice č. 4/2020 – Systém podpory kariérního růstu akademických a výzkumných pracovníků PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020
(zrušeno k 1. 9. 2021)

Směrnice č. 3/2020 – Organizace studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Směrnice č. 2/2020 – Mimořádné odměny za tvůrčí činnost akademických pracovníků PF UJEP
(+ příloha Žádost o mimořádnou odměnu)
platnost a účinnost od 15. 6. 2020
(zrušeno k 1. 10. 2023)

Směrnice č. 1/2020 Zajištění elektronické evidence tržeb na pracovištích PF UJEP (+ příloha EET – oznámení)
platnost a účinnost od 1. 4. 2020

2019

Směrnice č. 6A/2019 – Zajištění odborného dozoru nad využíváním a funkčním stavem umělé horolezecké stěny KTVS PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 2. 2020

Směrnice č. 5E/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací  PF UJEP
platnost a účinnost od 14. 12. 2021

Směrnice č. 5D/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací  PF UJEP
platnost a účinnost od 23. 3. 2020

Směrnice č. 5C/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací  PF UJEP
platnost a účinnost od 17. 2. 2020

Směrnice č. 5B/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací  PF UJEP
platnost a účinnost od 7. 1. 2020

Směrnice č. 5A/2019 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací  PF UJEP
platnost a účinnost od 16. 9. 2019

Směrnice č. 4/2019 – Rozšiřující kurzová výuka kateder výchov PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 6. 2019

Směrnice č. 3/2019 – Kurzy českého jazyka pro cizince v rámci CCV PF UJEP
platnost od 29. 4. 2019 a účinnost od 1. 5. 2019

Směrnice č. 2A/2019 – Pravidla studentského tutoringu ve studovně PF UJEP
platnost a účinnost od 15. 2. 2021

Směrnice č. 2/2019 – Pravidla studentského tutoringu ve studovně PF UJEP
platnost od 29. 4. 2019 a účinnost od 1. 5. 2019

Směrnice č. 1/2019 – Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP (přílohy: registrační formulář, závěrečná zpráva)
platnost od 8. 4. 2019 a účinnost od 10. 4. 2019

2018

Směrnice č. 10/2018 – Prodej propagačních předmětů PF UJEP (v rámci doplňkové činnosti PF UJEP)
platnost a účinnost od 1. 11. 2018

Směrnice č. 9/2018 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 8/2018 – Uznávání kreditních bodů absolvovaných předmětů nahrazujících předměty předepsané studijním programem
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 7A/2018 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech
platnost a účinnost od 20. 3. 2022

Směrnice č. 7/2018 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 6/2018 – Hodnocení dílčích kontrol studia a SZZ
platnost a účinnost od 17. 9. 2018

Směrnice č. 5/2018 – Ediční a publikační činnost na PF UJEP
platnost a účinnost od 25. 4. 2018

Směrnice č. 4/2018 – Statut centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
platnost a účinnost od 1. 4. 2018

Směrnice č. 3/2018 – Pravidla nakládání se služební platební kartou PF
platnost a účinnost od 20. 3. 2018

Směrnice č. 2/2018 – Řád celoživotního vzdělávání PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 4. 2018

Směrnice č. 1/2018 – Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP (zrušeno k 1.9. 2020)

2017

Směrnice č. 11/2017 – Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu
platnost a účinnost od 25. 10. 2017

Směrnice č. 10/2017 – Úschovy peněžních hotovostí
platnost a účinnost od 15. 5. 2017

Směrnice č. 9/2017 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směrnice č. 8/2017 – Uznávání kreditních bodů absolvovaných předmětů nahrazujících předměty předepsané studijním programem (zrušeno k 17/9/2018)

Směrnice č. 7/2017 – Hodnocení dílčích kontrol studia a státní závěrečné zkoušky na PF UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směrnice č. 6A/2017 – Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních programů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 4. 9. 2017, novelizováno 1. 4. 2019

Směrnice č. 6A/2017 – Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních programů na pracovištích PF UJEP (novelizováno 1. 4. 2019)

Směrnice č. 5A/2017 – Vedení, psaní a odevzdávání kvalifikačních prací na PF UJEP (zrušeno k 17/9/2018)

Směrnice č. 4E/2017 – Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia – Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2022
platnost a účinnost od 1. 9. 2021

Směrnice č. 4D/2017 – Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia – Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2021
platnost a účinnost od 1. 9. 2021
(zrušeno k 1. 6. 2022)

Směrnice č. 4C/2017 – Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia – Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2020
platnost a účinnost od 1. 5. 2020 (zrušeno k 1. 9. 2021)

Směrnice č. 4B/2017 – Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia – Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2019
platnost a účinnost od 1. 5. 2019 (zrušeno k 1. 5. 2020)

Směrnice č. 3B/2017 – Úhrada provozních nákladů souvisejících s realizací doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP v roce 2019
platnost a účinnost od 1. 5. 2019

Směrnice č. 2A/2017 – Sazby ostatních osobních nákladů za externí výuku realizovanou na PF UJEP
platnost a účinnost od 15. 2. 2021

Směrnice č. 2/2017 – Sazby ostatních osobních nákladů za externí výuku realizovanou na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 3. 2017

Směrnice č. 1/2017 – Evidence vstupních elektronických karet při praktické výuce KTVS PF UJEP
platnost a účinnost od 15. 2. 2017

2016

Směrnice č. 10/2016 – Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků na PF UJEPEditovatelná verze v *.doc
platnost a účinnost od 1. 1. 2017

Směrnice č. 9/2016 – Motivační systém podpory přípravy realizace akreditací studijních programů a kurzů na PF UJEP
zrušeno k 31. 8. 2020

Směrnice č. 8/2016 – Organizační a finanční pravidla autoprovozu PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 6. 2016

Směrnice č. 7/2016 – Pokyny pro žadatele o realizaci programů a kurzů celoživotního vzdělávání Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP
platnost a účinnost od 2. 5. 2016

Směrnice č. 6/2016 – Rámcová pravidla vnitřního mzdového systému akademických pracovníků PF UJEP
zrušeno k 31. 8. 2020

Směrnice č. 5A/2016 – Pravidla pro konání dílčích zkoušek v rámci doktorského studia na UJEP
platnost a účinnost od 15. 2. 2021

Směrnice č. 5/2016 – Pravidla pro konání dílčích zkoušek v rámci doktorského studia na UJEP
platnost a účinnost od 15. 3. 2016

Směrnice č. 5/2016 – Pravidla pro konání dílčích zkoušek v rámci doktorského studia na UJEP
platnost a účinnost od 15. 3. 2016

Směrnice č. 3/2016 – Evidence zálohových plateb souvisejících s výukou a kurzy pořádanými KTVS PF UJEP
platnost a účinnost od 15. 2. 2016

Směrnice č. 2B/2016 Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony spojené se studiem NA PF UJEP – konkretizace pro PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2019

Směrnice č. 1A/2016 – Organizace studia v programech a kurzech celoživotního vzdělávání na centru celoživotního vzdělávání PF UJEP
platnost a účinnost od 4. 9. 2017

2015

Směrnice č. 13/2015 – Delegace pravomocí v oblasti pracovně právních vztahů na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2016

Směrnice č. 11/2015 – Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2015

Směrnice č. 10/2015 – Pokyny pro psaní a odevzdávání závěrečné práce na CCV PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2015

Směrnice č. 9/2015 – Zveřejňování dokumentů na úředních deskách CCV UJEP
platnost a účinnost od 1. 11. 2015

Směrnice č. 8A/2015 – Zveřejňování dokumentů na úředních deskách CCV PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 11. 2015

Směrnice č. 7/2015 – Úhrada za pronájem laboratoře funkční diagnostiky katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2016

Směrnice č. 3C/2015 – Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP
platnost a účinnost od 23. 3. 2021

Směrnice č. 3B/2015 – Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP
platnost a účinnost od 9. 2. 2021 (zrušeno k 22. 3. 2021)

Směrnice č. 3A/2015 – Pravidla rigorózního řízení na PF UJEP
platnost a účinnost od 4. 9. 2017 (zrušeno k 8. 2. 2021)

Směrnice č. 2A/2015Podpora interních vědeckých a tvůrčích grantů pracovišť PF UJEP – Registrační formulář (zrušeno k 10/4/2019)

2013

Směrnice č. 5A/2013 – Etika vědecké a výzkumné činnosti na PF UJEP (zrušeno k 22/11/2019)
Směrnice č. 3C/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP
platnost od 4. 9. 2017, novela k 1. 7. 2019
Směrnice č. 1B/2013 – Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišť PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 5. 2017

2012

Směrnice č. 6/2012 – Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
platnost a účinnost od 1. 11. 2012
Směrnice č. 5A/2012 – Činnost studentů prezenční formy studia doktorských studijních oborů na pracovištích PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 5. 2017

2011

Směrnice č. 3/2011 – Pravidla inkasa záloh u kurzů pořádaných katedrou tělesné výchovy PF
platnost a účinnost od 1.10.2011
Směrnice č. 1A/2011 – Stimulace kvalifikačního růstu akademických pracovníků na PF UJEP
zrušeno k 31. 8. 2020

2010

Směrnice č. 6/2010 – Sazby za parkování u sportovní haly PF
platnost a účinnost od 1. 7. 2010

Směrnice č. 3B/2010 – Sazby odměn za realizaci kurzové výuky
platnost a účinnost od 15. 2. 2021

Směrnice č. 3A/2010 – Sazby odměn za realizaci kurzové výuky
platnost a účinnost od 15. 2. 2021

Směrnice č. 3/2010 – Sazby odměn za realizaci kurzové výuky
platnost a účinnost od 1. 4. 2010

2009

Směrnice č. 10/2009 – Sazby nájemného za využití nahrávacího studia PF
platnost a účinnost od 1. 12. 2009

Směrnice č. 8/2009 – Sazby nájemného za využití keramické dílny PF
platnost a účinnost od 1. 10. 2009

Směrnice děkana č. 5B/2009 – Stanovení výše odměn za posudky vyžádané z úrovně PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 6. 2021

Směrnice č. 4A/2009 –  Náhrady režijních nákladů za mimořádné, nadstandardní a jiné úkony spojené s realizací programů celoživotního vzdělávání realizovaných Centrem celoživotního vzdělávání PF UJEP
platnost a účinnost od 8. 7. 2013

 

2008

Směrnice č. 16/2008 – Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2009
Směrnice č. 15/2008 – Implementace kreditního systému u programů celoživotního vzdělávání na PF UJEP
platnost a účinnost od 15. 9. 2008
Směrnice č. 11A/2008 – Úhrada za zkoušení cizinců (studentů i uchazečů) z českého jazyka
platnost a účinnost od 15. 9. 2010
Směrnice č. 8/2008 – Přípravné jazykové kurzy pro zájemce o studium na UJEP
platnost a účinnost od 7. 3. 2008
Směrnice č. 5A/2008 – Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb v rámci doplňkové činnosti PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2010
Směrnice č. 2/2008 – Převod hodnocení kontrol studia na ECTS
platnost a účinnost od 1. 2. 2008
Směrnice č. 1B/2008 – Alokace příjmů Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP na pracoviště PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 1. 2015

2007

Směrnice č. 8B/2007 – Pravidla pro stanovování odměn studentům konajícím služby ve studovnách, knihovnách a prezentačním centru PF UJEP
platnost a účinnost od 1.7. 2020
Směrnice č. 8A/2007 – Pravidla pro stanovování odměn studentům konajícím služby ve studovnách a knihovnách PF (zrušeno k 1.7. 2020)
Směrnice č. 7A/2007 – Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 10. 2007
Směrnice č. 6/2007 – Postup stanovení prodejní ceny skript a podobných tiskovin PF
platnost a účinnost od 1. 8. 2007
Směrnice č. 1/2007 – Nakládání s majetkem PF UJEP
platnost a účinnost od 22. 1. 2007

2006

Směrnice č. 7/2006 – Formální pravidla podávání žádostí o granty a způsob oznámení o získaní projektu na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 12. 2006
Směrnice č. 2B/2006 – Sazby ostatních osobních nákladů v případě výuky v rámci CCV PF
platnost a účinnost od 1. 9. 2010

2005

Směrnice č. 5/2005 – Režim v objektu „vily“ v areálu PF (České mládeže 8)
platnost a účinnost od 20. 5. 2005
Směrnice č. 4/2005 – Ceny za výrobu skript pro součásti UJEP v edičním odd. PF UJEP
platnost a účinnost od 10. 5. 2005
Směrnice č. 3/2005 – Sazby za parkování v podzemních garážích (České mládeže 8)
platnost a účinnost od 1. 7. 2005
Směrnice č. 1A/2005 – Režim a sazby nájemného za ubytování v hostinských pokojích PF v budově „vily“
platnost a účinnost od 1. 9. 2012

2004

Směrnice č. 6A/2004 – Zabezpečení budov PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 2. 2007

2003

Směrnice č. 6D/2003 – Pravidla pro využívání pomocných vědeckých sil na PF
platnost a účinnost od 1. 11. 2018
Směrnice č. 3A/2003 – Sazby nájemného za propůjčení prostor PF
platnost a účinnost od 1. 10. 2009
Směrnice č. 1A/2003 – Reprografické služby poskytované oddělením multimediálních prostředků PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 5. 2004