Studijní pobyty

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Erasmus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). V každém typu studia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení min. délky pobytu. Pokud jste se již účastnili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním  semestru ak. roku 2019/2020.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • potvrzení o jazyku (a zajistí si podpis jazykáře z naší univerzity; také ke stažení ZDE)
  • čestné prohlášení ke studijnímu pobytu

A přinese je nejpozději do 29. 10. 2019 do 10:00 h do kanceláře CS-109 (Mgr. Klenerové).

V případě, že má zahraniční instituce deadline pro podávání nominací či přihlášek ke studiu koncem října či začátkem listopadu, je nutné přinést potřebné dokumenty co nejdříve. Fakulta si vyhrazuje právo přihlášku na takovouto instituci nepřijmout v případě, že do deadlinu zahraniční instituce nezbývá alespoň týden (z důvodu potřebného času pro vyřešení nezbytné dokumentace).

Kritéria VŘ:

1. Obecná

  • ukončený 1. ročník bakalářského (příp. dlouhého magisterského; v prezenční i kombinované formě) studia v době výjezdu do zahraničí
  • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
  • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
  • studijní průměr za akademický rok 2018/19 – nejvýše však do průměru 2,5
  • aktivní zapojení v ESN Usti výhodou (přinést potvrzení od prezidentky či vice-prezidentky)
  • V případě, že je student v době konání VŘ na studijním pobytu či na praktické stáži v zahraničí, odevzdá nascanované dokumenty emailem ().

Kritéria budou hodnocena na základě všech dodaných dokumentů a údajů ve STAGu, formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování VŘ musí být splněna všechna kritéria vyjma zapojení v ESN Usti.
V případě více zájemců, než je volných míst dle smlouvy se zahraniční univerzitou, budou studenti posuzováni dle výše uvedených kritérií v následujícím pořadí:
1) aktivní zapojení v ESN Usti
2) první výjezd
3) studijní průměr
4) znalost jazyka

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete v aplikaci pro online přihlášení nebo také ZDE. U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte deadliny na webu zahraniční univerzity. Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.2 odst. m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.