Studijní pobyty

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Erasmus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). V každém typu studia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení min. délky pobytu. Pokud jste se již účastnili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním  semestru ak. roku 2019/2020.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • potvrzení o jazyku (a zajistí si podpis jazykáře z naší univerzity; také ke stažení ZDE)
  • čestné prohlášení ke studijnímu pobytu

A přinese je nejpozději do 26. 11. 2019 do 10:00 h do kanceláře CS-109 (Mgr. Klenerové).

Většina univerzit má deadline pro nominace či podávání přihlášek ke studiu již v brzké době, proto doporučujeme přihlásit se do výběrového řízení co nejdříve.

Kritéria výběrového řízení:

1. Obecná

  • ukončený 1. ročník bakalářského (příp. dlouhého magisterského; v prezenční i kombinované formě) studia v době výjezdu do zahraničí
  • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
  • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
  • studijní průměr za akademický rok 2018/19 – nejvýše však do průměru 2,5
  • aktivní zapojení v ESN Usti výhodou (přinést potvrzení od prezidentky či vice-prezidentky)
  • V případě, že je student v době konání výběrového řízení na studijním pobytu či na praktické stáži v zahraničí, odevzdá nascanované dokumenty emailem ().

Kritéria budou hodnocena na základě všech dodaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria vyjma zapojení v ESN Usti.
Uchazeč bude umístěn na požadovanou univerzitu v případě, že:
1) na zahraniční univerzitě ještě není po deadlinu pro odeslání přihlášek, příp. nominací (resp. zbývá do deadlinu alespoň týden (po domluvě a rychlém jednání může být lhůta kratší)),
2) nebude obsazena zájemci, kteří odevzdali dokumenty k výběrovému řízení dříve.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete v aplikaci pro online přihlášení nebo také ZDE. U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte deadliny na webu zahraniční univerzity. Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.2 odst. m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.