Studijní pobyty

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Erasmus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). V každém typu studia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení min. délky pobytu. Pokud jste se již účastnili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v zimním semestru ak. roku 2020/2021 (příp. v celém ak. roce).

Kvůli současné situaci v České republice je toto kolo výběrového řízení upraveno tak, aby proběhlo naprosto bez fyzického kontaktu mezi studenty a zaměstnanci univerzity.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • čestné prohlášení ke studijnímu pobytu

A kontaktuje co nejdříve Mgr. Zuzanu Procházkovou Ph.D. na emailu ohledně potvrzení o jazyku. Do předmětu emailu uvede „Erasmus: potvrzení o jazyku“. Vyřešit potvrzení je nutné nejpozději do 31. 3. 2020 do 10:00 h. V případě, že má student potvrzení o jazyku podepsáno na formuláři (zveřejněném ZDE) již z dřívějška, zašle jej s ostatními dokumenty dle pokynu níže, případně se dotáže emailem na , zda jej fakulta z dřívějších výběrových řízení má.

A zašle podepsané dokumenty nejpozději do 31. 3. 2020 do 10:00 h na email

Bez odevzdaných podepsaných dokumentů a bez potvrzení o jazyku nebude student do výběrového řízení zařazen.

Kritéria výběrového řízení:

1. Obecná

  • ukončený 1. ročník bakalářského (příp. dlouhého magisterského; v prezenční i kombinované formě) studia v době výjezdu do zahraničí
  • odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou
  • dosavadní účast v programu Erasmus; nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz aplikace pro online přihlášení, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)
  • studijní průměr za akademický rok 2018/19, studenti 1. ročníku za ZS 2019/20 – nejvýše však do průměru 2,5

Kritéria budou hodnocena na základě všech odevzdaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.
Uchazeč bude umístěn na požadovanou univerzitu v případě, že:
1) na zahraniční univerzitě ještě není po deadlinu pro odeslání přihlášek, příp. nominací (resp. zbývá do deadlinu alespoň týden (po domluvě a rychlém jednání může být lhůta kratší)),
2) nebude obsazena zájemci, kteří odevzdali dokumenty k výběrovému řízení dříve.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete v aplikaci pro online přihlášení nebo také ZDE. U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte deadliny na webu zahraniční univerzity. Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!
(V případě, že v aplikaci pro online přihlášení či v seznamu univerzit v Excelu objevíte nefunkční internetový odkaz, informujte mě, prosím, na email Bohužel není v mých silách neustále procházet všechny partnerské univerzity a kontrolovat je. Děkuji.)

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.2 odst. m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.