Doktorské studium

Momentálně probíhá aktualizace této stránky. Děkujeme za trpělivost.

Doktorská studia


Programy

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
  • Prezenční i kombinované studium
  • Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
  • Témata dizertačních prací
  • Obhajoby (termíny): bude doplněno

Směrnice

Směrnice č. 3/2020 Organizace studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP


Granty

Doktorská grantová soutěž + anglická verze tohoto dokumentu

Studentská grantová soutěž pro rok 2021


Workshopy


Konference


Semináře

Jak na vědecké články 2 


Stáže