Doktorské studium

Doktorská studia

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 14. 12. 2022. Vyhlášení je k dispozici zde.


Festival otevřených dveří proběhne 24.02. 2022. Níže můžete najít program doktorských studií.

Informační leták


Programy


Směrnice

Směrnice č. 3/2020 Organizace studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP


Granty

Doktorská grantová soutěž + anglická verze tohoto dokumentu

Studentská grantová soutěž pro rok 2021


Workshopy a přednášky


Konference


Semináře


Stáže