Doktorské studium

 

Aktuální podmínky přijímacího řízení

 


Programy


Směrnice

Směrnice č. 3/2020 Organizace studia v doktorských studijních programech PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP


Granty

Doktorská grantová soutěž + anglická verze tohoto dokumentu

Studentská grantová soutěž


Workshopy a přednášky


Konference


Semináře


Stáže