Doktorské studium

Momentálně probíhá aktualizace této stránky. Děkujeme za trpělivost.

Doktorská studia

Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020. Vyhlášení je k dispozici zde.


Programy


Směrnice

Směrnice č. 3/2020 Organizace studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PF UJEP
platnost a účinnost od 1. 9. 2020

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP


Granty

Doktorská grantová soutěž + anglická verze tohoto dokumentu

Studentská grantová soutěž pro rok 2021


Workshopy a přednášky

Připravované odborné přednášky


Konference

Mezinárodní konference etika v 21. století


Semináře


Stáže