Katedra hudební výchovy

 

Katedra klade velký důraz na nabídku kvalitního studia bakalářských oborů (Jednooborové studium, Dvouoborové kombinace učitelských studijních oborů a Hudební výchova pro pomáhající profese. Na ně je možné navázat nejen magisterským dvouoborovým studiem, ale i studiem doktorským.

Činnost katedry se dále zaměřuje především na oblast uměleckou, muzikologickou a vědecko-výzkumnou. Dominantní postavení v oblasti umělecké mají pěvecké sbory (Dívčí komorní sbor PF UJEP, Chorea academica, NONA), neboť sborový zpěv má na naší katedře hudební výchovy silnou tradici.

Členové katedry se profilují především v oblasti umělecké, v jejich řadách tak působí sbormistři úspěšných sborových těles v celostátním i mezinárodním měřítku. Členové katedry úzce spolupracují s hudebními katedrami v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Řecku, Německu, Rusku, Ukrajině, USA atd.)

Mezi zásadní aktivity katedry hudební výchovy bezesporu patří také vydávání odborného periodika AURA MUSICA zaměřeného na oblast hudebně teoretickou, historickou, interpretačně kritickou, ale především hudebně pedagogickou. Součástí periodika jsou nové kompozice, sborové úpravy, transkripce a aranžmá dobře využitelného a oblíbeného repertoáru především ve školních podmínkách.

Katedra hudební výchovy, jako pracoviště se silným odborným zajištěním, je pořadatelem pravidelných mezinárodních sympozií o sborovém zpěvu Cantus choralis, jehož se doposud zúčastnily desítky sbormistrů, pedagogů a studentů z domova i z mnoha evropských zemí a USA. Katedra dále každoročně zaštiťuje soutěžní festival sborové hudby Jirkovský písňovar.