Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem dnem 25. 9. 2023  vyhlašuje
soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP na rok 2024. Pravidla k získání
a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy projektů a dalších
požadovaných dokumentů se odevzdávají na oddělení pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP
Radce Ryglové do 31. 10. 2023.  Výsledky hodnotící komise o přidělení stipendií budou
zveřejněny na stránkách PF UJEP 16. 11. 2023.

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP


Výsledky soutěže o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP pro rok 2024

Výsledky soutěže o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP pro rok 2023

Výsledky soutěže o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP pro rok 2022


 

Podávání žádostí se řídí příkazem č. 7/2019 Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP.

Příloha k příkazu č. 7/2019 – závěrečná zpráva.

Návrh projektu tvoří vyplněný tištěný formulář a kopie podkladu zadání kvalifikační práce podepsaný vedoucím této práce/vedoucím pracoviště. V případě předkládání návrhu na řešení projektu v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti doloží navrhovatel písemný souhlas vedoucího práce. Tyto materiály se odevzdávají na oddělení  pro vědu a tvůrčí činnost Radce Ryglové (kancelář CS 219).

Formulář ke stažení (word)
Formulář ke stažení (pdf)