Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2020  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy projektů a dalších požadovaných dokumentů se odevzdávají proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefanovi Balkó, Ph.D. do 27. 11. 2020.  Výsledky hodnotící komise o přidělení stipendií budou zveřejněny na stránkách PF UJEP do 7. 12. 2020.

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP


Podávání žádostí se řídí příkazem č. 7/2019 Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Příloha k příkazu č. 7/2019 – závěrečná zpráva.

Návrh projektu tvoří vyplněný tištěný formulář a kopie podkladu zadání kvalifikační práce podepsaný vedoucím této práce/vedoucím pracoviště. V případě předkládání návrhu na řešení projektu v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti doloží navrhovatel písemný souhlas vedoucího práce. Tyto materiály se odevzdávají proděkanovi pro vědu a tvůrčí činnost. V souvislosti se situací okolo COVID-19 lze materiály odevzdávat také elektronickou formou na e-mailovou adresu

Formulář ke stažení (word)

Formulář ke stažení (pdf)

VÝSLEDKY 2021