Akademický senát


Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu PF UJEP se koná ve středu 21. září 2022 od 15:00 h v místnosti CS227.

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502, není-li  uvedeno jinak.
Termíny řádných zasedání v roce 2022:
19. ledna, 16. února, 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 21. září, 19. října, 16. listopadu a 14. prosince.

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

Personální složení

Předsedkyně: odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Místopředsedkyně: 3. r. studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova pro SŠ (NMgr.)
Akademičtí pracovníci: předseda ekonomické komise
vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
vedoucí Katedry výtvarné kultury PF UJEP
předseda komise pro studijní záležitosti
odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Studenti: 3. r. studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.)
1. r. studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.)
5. r. studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.)
3. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura (Bc.)
2. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. studeň ZŠ (NMgr.)
Sekretář AS: