Akademický senát

Volby do AS PF UJEP a zástupců PF do AS UJEP pro období 2020-2022

Ustavující zasedání nového AS PF UJEP (funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022) se předpokládá dne 22. ledna 2020 od 15:00 h v CS-502

Předběžný program:
bude doplněn

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny řádných zasedání v 2. pololetí 2019:
18. září, 16. října, 20. listopadu, 18. prosince

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

Personální složení

Předseda: vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Místopředseda: 4. r. Speciální pedagogika – intervence (Bc.)
 
Akademičtí
pracovníci:
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
odborný asistent Katedry preprim. a primárního vzdělávání PF UJEP
vedoucí Katedry psychologie PF UJEP
Studenti: 2. r. studijního oboru Český jazyk a hudební výchova pro SŠ (NMgr.)
2. r. studijního oboru Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.)
3. r. studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.)
4. r. studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
3. r. studijního oboru Sociální pedagogika – intervence (Bc.)
Sekretář AS: