Akademický senát

Volby do AS PF UJEP a zástupců PF do AS UJEP pro období 2020-2022

Příští řádné zasedání AS PF UJEP se předpokládá dne 19. února 2020 od 15:00 h v CS-502

Předběžný program:
bude doplněn

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění

Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny řádných zasedání v roce 2020:
19. února, 18. března, 15. dubna, 20. května, 17. června, 16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP

Funkční období současného AS PF UJEP od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

Personální složení

Předsedkyně: odborná asistentka Katedry anglistiky PF UJEP
Místopředsedkyně: 1. r. studijního oboru Český jazyk a literatura pro SŠ + Výtvarná výchova pro SŠ (NMgr.)
 
Akademičtí pracovníci: vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  odborný asistent – metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
vedoucí Katedry výtvarné kultury PF UJEP
odborný asistent Katedry výtvarné kultury PF UJEP
odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
Studenti: 1. r. studijního oboru Sport a zdraví (NMgr.)
4. r. studijního oboru Výtvarná výchova (Bc.)
2. r. studijního oboru Tělesná výchova a sport (Bc.)
3. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova (Bc.)
4. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova (Bc.)
Sekretář AS: