Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky

Nabízené služby

Kompletní spiroergometrické vyšetření

Popis: Volitelně stanovení tělesného   složení (% podkožního tuku a % vody), maximální zátěžový  test na běhacím koberci nebo bicyklovém ergometru (podle volby klienta), stanovení VO2max a dalších maximálních kardiorespiračních parametrů, stanovení  ventilačního anaerobního prahu a doporučených tréninkových intenzit.

Cena: 1000,- Kč

Výstup:  Prahové a maximální hodnoty, záznam průběhu srdeční frekvence, doporučené tréninkové intenzity, komentář.

 

Stanovení maximálních a prahových hodnot srdeční frekvence

Popis: Stanovení aerobního, anaerobního prahu a maximálních hodnot srdeční frekvence. Conconiho test. Rozbor  křivky a stanovení  tréninkových intenzit. Při opakovaném vyšetření lze využít jako indikátor trénovanosti

Cena: 600 Kč

Výstup: Grafický a tabelární průběh srdeční frekvence při zátěžovém testu. Výpočet hodnot doporučených tréninkových intenzit.

 

Analýza tělesného složení

Popis: Stanovení procenta tuku  a  tělesné vody  bioimpedanční metodou.

Cena: 200 Kč vyšetření

Výstup: Tabelární  hodnoty

 

Kontakt, dotazy a objednání:
Jan Hnízdil, Mgr., PhD.  tel. 737 811 074    nebo mail: jan.hnizdil@ujep.cz