Vědecká rada

Interní členové VR PF UJEP:
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. – děkan PF UJEP, předseda VR
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. – Katedra hudební výchovy PF UJEP
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. – Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. – Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – Katedra výtvarné kultury PF UJEP
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. – Katedra hudební výchovy PF UJEP
doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. – prorektor pro rozvoj a digitalizaci UJEP
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. – děkanka FUD UJEP
doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D. – Katedra bohemistiky PF UJEP
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. – proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP
doc. Natalia Orlova, CSc. – Katedra anglistiky PF UJEP
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D. – Katedra speciální a sociální pedagogiky PF UJEP
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA – Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín PF UJEP
prof. Mgr. ak. mal. Martin Velíšek – Katedra výtvarné kultury PF UJEP
PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. – Katedra psychologie PF UJEP
doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. – Katedra speciální a sociální pedagogiky PF UJEP

Externí členové VR PF UJEP:
doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D. – PF UHK, ředitel Ústavu sociálních studií
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – PF UK Praha, proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. – PF ZČU Plzeň, proděkan pro rozvoj
prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL Liberec
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.- Česká školní inspekce, Ředitel sekce inspekční činnosti
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – PF UK Praha, děkan
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. – PF MU Brno, Katedra českého jazyka a literatury
Mgr. Jaroslav Zahrádka – Gymnázium Chomutov, ředitel


Zápisy z jednání Vědecké rady PF UJEP