Vědecká rada

Termíny zasedání VR

Zápisy 2023

Zápisy ze zasedání VR – leden

 

Zápisy 2022

Zápisy ze zasedání VR – říjen

Zápisy ze zasedání VR – září

Zápisy ze zasedání VR – červen

Zápisy ze zasedání VR – květen

Zápisy ze zasedání VR – březen

 

Zápisy 2021

Zápisy 2020

Zápisy 2019

Interní členové

 • prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA (Děkan, PF UJEP, předseda VR)
 • doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. (Katedra hudební výchovy)
 • doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. (Katedra tělesné výchovy a sportu)
 • doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (Katedra preprimárního a primárního vzdělávání)
 • doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D. (Katedra speciální a sociální pedagogiky)
 • prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. (Prorektor pro vnější vztahy UJEP)
 • doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. (Katedra psychologie)
 • prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (Katedra hudební výchovy)
 • doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. (Katedra výtvarné kultury)
 • doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (Katedra bohemistiky)
 • prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (Fakulta umění a designu UJEP)
 • doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
 • PhDr. Václav Jindráček, Ph.D. (Katedra bohemistiky)
 • PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. (Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost)
 • prof. Mgr. ak. mal. Martin Velíšek Ph.D. (Katedra výtvarné kultury)

Externí členové VR PF UJEP

 • doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (ředitel Ústavu sociálních studií PdF, Pedagogická
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (Proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • Mgr. Petr Blažek (odborník z praxe)
 • prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS, Univerzita Karlova v Praze)
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (Děkan, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • Ing. et Bc. Varja Paučková (Ředitelka Ústeckého inspektorátu České školní inspekce)
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni)
 • doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita)