Usta ad Albim BOHEMICA

ISSN 1802-825X

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Katedra bohemistiky
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
web: www.pf.ujep.cz

Aktuální číslo: USTA-ad-Albim-Bohemica-2022 (1)

Časopis Usta ad Albim BOHEMICA, vydávaný Katedrou bohemistiky Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, zahájil svou činnost v roce 2002. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je rozvíjet informačně plodnou diskusi nad aktuálními problémy současné bohemistiky, slavistiky a pedagogiky. Časopis odborné veřejnosti prostředkuje podnětné výstupy orientované zvláště k pedagogické praxi, resp. teorii vzdělávání v bohemistice. Každoročně jsou vydána minimálně dvě čísla časopisu.

Název periodika se dovolává veršované skladby o dějinách královského města Ústí nad Labem zdejšího básníka Jana Augustina Tichtenbauma Usta ad Albim delineata, která vyšla tiskem v Praze roku 1614.

Počínaje rokem 2012 prošel časopis Usta ad Albim BOHEMICA řadou koncepčních změn, které se dotkly částečně jeho grafické podoby a technického zpracování, zvláště pak obsahové podoby jednotlivých čísel. Rubrikami časopisu jsou stati a studie, texty, překlady, zprávy, recenze a glosy.

Došlé příspěvky jsou posouzeny dvěma nezávislými recenzemi. O výsledku recenzního řízení je přispěvatel informován elektronickou formou.

Pokyny pro přispěvatele
Tiskopis recenzního posudku
Archivovaná čísla

Složení redakční rady
Výkonný redaktor
Mgr. Barbara Zemanová

Redakční rada
prof. dr. hab. Mieczysław Balowski
PhDr. František Čajka, Ph.D.
PhDr. Jan Čulík
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.
prof. dr hab. Elena Koriakowcewa
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
doc. PaedDr. Zdena Králová, Ph.D.
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.
doc.PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
PhDr. Blanka Svadbová, CSc.