Z činnosti katedry

15. 4. 2022

Účast KBO na konferenci Současnost literatury pro děti a mládež 2022

Ve dnech 23.–24. 3. se v Liberci konal 18. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež s tématem „Jestlipak víte, kdo je lyrik?“ aneb O poezii pro menší i větší. Do prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde se celá konference odehrá...

9. 3. 2022

Katedra bohemistiky PF a Festival otevřených dveří

Spolu s ostatními katedrami Pedagogické fakulty UJEP se i katedra bohemistiky zapojila do bohatého programu Festivalu otevřených dveří, který se konal na půdě fakulty ve čtvrtek 24. února 2022. Součástí programu bylo Literární čtení (za účasti kolegů l...

22. 1. 2022

Přednáška prof. Jany Hofmannové – syntax mluvené češtiny

Ve středu 8. prosince poctila katedru svou návštěvou významná lingvistka profesorka Jana Hoffmannová. V přednášce se věnovala velmi aktuálnímu a důležitému, avšak často opomíjenému tématu – syntaxi mluvené češtiny. Atraktivitu tématu dokazovala vysoká ...

29. 11. 2021

O svaté Ludmile i na katedře bohemistiky

Letošní kulaté výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily si připomněla Katedra bohemistiky PF UJEP přednáškou našeho dlouholetého kolegy PhDr. Františka Čajky, Ph.D., s názvem Staroslovenské legendy o svaté Ludmile. Přednáška se z důvodu střed...