Z činnosti katedry

25. 11. 2022

Konference Škola, jazyk a literatura 2022

Tradiční studentská vědecká konference proběhla 10. 11. 2022 a letošní ročník se dozajista může pochlubit hojnou účastí studentů z přespolních univerzit. Studenti doktorských a magisterských oborů zaměřených na vzdělávání v bohemistice přijeli z Masary...

15. 4. 2022

Účast KBO na konferenci Současnost literatury pro děti a mládež 2022

Ve dnech 23.–24. 3. se v Liberci konal 18. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež s tématem „Jestlipak víte, kdo je lyrik?“ aneb O poezii pro menší i větší. Do prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde se celá konference odehrá...