Z činnosti katedry

13. 12. 2023

Setkání mladých vědkyň a vědců v Ústí nad Labem

Ve středu 15. listopadu 2023 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně konal další ročník tradiční studentské vědecké konference Škola, jazyk a literatura, jejíž název doplňuje letošní vročení 2023. Pro tato vědecká setkání, p...

4. 4. 2023

Přednáška dr. F. Čajky o tzv. Modlitebníku jaroslavském

Jarní cyklus přednášek v rámci Jazykovědného sdružení ČR otevřelo vystoupení našeho dlouholetého kolegy a předního českého paleoslovenisty PhDr. Františka Čajky, Ph.D. Ten v návaznosti na své vystoupení v předchozím akademickém roce představil opět tem...

25. 11. 2022

Konference Škola, jazyk a literatura 2022

Tradiční studentská vědecká konference proběhla 10. 11. 2022 a letošní ročník se dozajista může pochlubit hojnou účastí studentů z přespolních univerzit. Studenti doktorských a magisterských oborů zaměřených na vzdělávání v bohemistice přijeli z Masary...