Z činnosti katedry

10. 6. 2024

Slovenské frazeoložky na naší katedře

Na sklonku letošního letního semestru, konkrétně uprostřed května, navštívila naši katedru dvojice předních slovenských lingvistek specializujících se na oblast frazeologie, aby našim studentům i členům katedry představila výsledky svého soustředěného ...

21. 5. 2024

Konference mladých slavistů v Budapešti

Dne 7. 5. 2024 se doktorandky Mgr. Zušťáková a Mgr. Vlasáková zúčastnily Konference mladých slavistů (11th conference for young slavist in Budapest) konané na Univerzitě Loránda Eötvöse (ELTE), což je nejstarší a nejvýznamnější maďarská univerzita. Zal...

13. 12. 2023

Setkání mladých vědkyň a vědců v Ústí nad Labem

Ve středu 15. listopadu 2023 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně konal další ročník tradiční studentské vědecké konference Škola, jazyk a literatura, jejíž název doplňuje letošní vročení 2023. Pro tato vědecká setkání, p...

4. 4. 2023

Přednáška dr. F. Čajky o tzv. Modlitebníku jaroslavském

Jarní cyklus přednášek v rámci Jazykovědného sdružení ČR otevřelo vystoupení našeho dlouholetého kolegy a předního českého paleoslovenisty PhDr. Františka Čajky, Ph.D. Ten v návaznosti na své vystoupení v předchozím akademickém roce představil opět tem...