Z činnosti katedry

29. 2. 2020

Den s katedrou bohemistiky potřetí

Jaké je být bohemistou? To zjišťovali současní maturanti na akci katedry bohemistiky PF UJEP, pořádané tentokrát 12. února 2020, tradičně v prostorách univerzitní Vědecké knihovny. „Jedná se o víceméně osvětovou akci, kterou se snažíme neobvyklou a ...

19. 12. 2019

Prof. Kralčák přednášel na naší katedře

Na katedru bohemistiky zavítal ve středu 11. prosince vzácný host z blízkého zahraničí, přední slovenský lingvista prof. PaedDr. Lubomír Kralčák, PhD., vedoucí  Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa...

20. 11. 2019

Michal Charypar přednášel na naší katedře

Hostem katedry bohemistiky byl v pátek 8. 11. 2019 dr. Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V přednášce pro studenty prvních ročníků a pro doktorandy představil nejnovější vydání Máchova Máje, které je pojato jako kritická hybridní edi...

13. 11. 2019

Den s katedrou bohemistiky prožili studenti z Lovosic

Den s katedrou bohemistiky se uskutečnil v úterý 12. listopadu 2019 od 9 do 13 hodin v prostorách Vědecké knihovny UJEP. Navázali jsme na úspěšnou akci z loňského května a pozvali žáky Gymnázia Lovosice, abychom jim ukázali netradiční přístup k výuce l...