Z činnosti katedry

19. 12. 2019

Prof. Kralčák přednášel na naší katedře

Na katedru bohemistiky zavítal ve středu 11. prosince vzácný host z blízkého zahraničí, přední slovenský lingvista prof. PaedDr. Lubomír Kralčák, PhD., vedoucí  Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa...

20. 11. 2019

Michal Charypar přednášel na naší katedře

Hostem katedry bohemistiky byl v pátek 8. 11. 2019 dr. Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V přednášce pro studenty prvních ročníků a pro doktorandy představil nejnovější vydání Máchova Máje, které je pojato jako kritická hybridní edi...

13. 11. 2019

Den s katedrou bohemistiky prožili studenti z Lovosic

Den s katedrou bohemistiky se uskutečnil v úterý 12. listopadu 2019 od 9 do 13 hodin v prostorách Vědecké knihovny UJEP. Navázali jsme na úspěšnou akci z loňského května a pozvali žáky Gymnázia Lovosice, abychom jim ukázali netradiční přístup k výuce l...

12. 11. 2019

Profesorka Čechová přednášela o purismu

Ve středu 30. října zavítala na katedru bohemistiky její dlouholetá vyučující, významná osobnost české jazykovědy prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., aby zde před početným publikem vyučujících i studentů proslovila přednášku na téma Purismus ve vztahu ke...

15. 10. 2019

Český literární samizdat

Na pozvání Katedry bohemistiky PF UJEP navštívil 10. 10. 2019 Ústí nad Labem prozaik a literární historik (mj. náš přední znalec tvorby Josefa Škvoreckého a české nezávislé literatury) Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České rep...

13. 9. 2019

Jak odkazovat v textu a vytvářet bibliografické citace?

Seminární, bakalářská či jiná kvalifikační práce. Všechny tyto odborné texty vyžadují citování a odkazování. Ve studentských pracích zpracovávaných na KBO PF UJEP lze sestavovat odkazy v textu a bibliografické citace pouze v souladu s normou ČSN ISO 69...