Aktuality

1. 12. 2020

Výuka doc. Hníka bude od pondělí 7. 12. 2020 probíhat PREZENČNĚ

(podle předepsaných parametrů, tedy POUZE SEMINÁŘE a POUZE do počtu 20 studentů). Všechny potřebné informace se studenti dozví na plánovaném setkání on-line ve čtvrtek 3. 12. 2020 (viz stránky KBO, záložka distanční výuka), kde budou rovněž dohodnuty d...

1. 12. 2020

Prosincové kolokvium doktorandů

Milí kolegové a milí kolegové doktorandi, jste všichni srdečně zváni na kolokvium doktorandů dne 16. 12. 2020 od 14 hodin (středa), KBO, Králova výšina 7, místnost KV-305. Vzhledem k tomu, že se budova zavírá v 16h (prozatím jiné informace ne...

29. 11. 2020

PES PF UJEP – změny od 30. 11.

Zahájení prezenční výuky 1. ročníků (v Bc. i v NMgr.) v počtu do 20 studentů je možnost, nikoli povinnost. Případné změny oznámí vyučující v průběhu týdne od 30. 11. v aktualitách na webu KBO (ev. hromadným e-mailem). Informace pro naši katedru ke staž...

29. 11. 2020

Posezení nad klauzurami

V pondělí 7. 12. proběhne online posezení nad klauzurami s Mgr. Zušťákovou. Kdo má zájem, může se v deset hodin připojit na google meet: https://meet.google.com/naz-gpbi-opv

16. 11. 2020

Průběh distanční výuky na KBO

Milé studentky, milí studenti, připravili jsme pro Vás online dotazníky, v nichž se můžete vyjádřit k probíhající výuce na KBO. Odpovědi získá garant oboru, který studujete, a předá je Vašim vyučujícím. Veškeré podrobnosti uvádím v e-mailu, který js...