Aktuality

22. 1. 2022

Výsledky III. pokusu zápočtového testu ze syntaxe I

V přiloženém souboru jsou podrobné výsledky druhého pokusu zápočtového testu ze syntaxe I. Známkování je pouze orientační.  Ti studenti, kteří splnili alespoň jednu část, během příštího pokusu (mají-li ho!) píšou jen tu nepodařenou. S případnými dot...

14. 1. 2022

Hodnocení seminárních prací z TL (dálkové studium)

Přiložené soubory obsahují tabulku s hodnocením a také souhrnný komentář docentky Zimové k nejčastějším chybám v seminárních pracích. Ti, kteří nesplnili zadání (tj. nedosáhli v hodnocení alespoň stupně C), práci opraví a co nejdříve ji zašlou Mgr. Zuš...

13. 1. 2022

Hodnocení seminárních prací z TL (prezenční studenti)

Přiložené soubory obsahují tabulku s hodnocením a také souhrnný komentář docentky Zimové k nejčastějším chybám v seminárních pracích. Ti, kteří nesplnili zadání (tj. nedosáhli v hodnocení alespoň stupně C), práci opraví a co nejdříve ji zašlou Mgr. Zuš...

12. 1. 2022

!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ Dr. Marvanové !!!

Z důvodu nemoci a nařízené karantény se termíny obou prezenčních zápočtových testů ze Základů slavistiky (denní studium) a Techniky filologické práce (kombinované studium) dne 14.1.2022 ruší a pochopitelně odkládají. Další informace o konání testů budo...