Aktuality

14. 2. 2024

INFORMACE K VÝSLEDKŮM ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (magisterské studijní programy učitelství ČJL – prezenční i kombinovaná forma) Zkouška sestávala z písemné části jazykové a literární. V literární části uspěli úspěšně všichni píšící. Kdo neuspěl (viz údaj ve STAGu), t...